Bài thơ Tràng Giang của nhà thơ Huy Cận

Tràng Giang

Tác giả: Huy Cận

Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài
H.C.
tặng Trần Khánh Giư

Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp
Con thuyền xuôi mái nước song song,
Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả;
Củi một cành khô lạc mấy giòng.

Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu,
Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều.
Nắng xuống, trời lên sâu chót vót;
Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.

Bèo dạt về đâu, hàng nối hàng;
Mênh mông không một chuyến đò ngang.
Không cầu gợi chút niềm thân mật.
Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng.

Lớp lớp mây cao đùn núi bạc…
Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa
Lòng quê dợn dợn vời con nước,
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà.

TLTK: Tác phẩm văn học 1930 – 1975

Bạn có thể tìm hiểu thêm nhà thơ Huy Cận qua bài viết Cuộc đời và sự nghiệp nhà thơ Huy Cận để hiểu hơn về tâm tư tình cảm sự nghiệp cũng như cuộc sống của nhà thơ Huy Cận.