Các biện pháp xoá đói giảm nghèo?

Các biện pháp xoá đói giảm nghèo chia thành 3 nhóm chính: phát triển sản xuất, tăng thu nhập; Tạo điều kiện người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; Mở rộng mạng lưới an sinh xã hội với người nghèo.

Tạo điều kiện cho người nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập

 • Tín dụng ưu đãi cho người nghèo: do không có vốn => cấp TDUĐ là cần thiết và thiết thực, để người nghèo có đk mua sắm phtiện sản xuất… phục vụ cho lđ
 • Hỗ trợ đất sx: thường ở vùng nông thôn, làm nông nghiệp. Vd: giúp hộ nghoè, vùng cao khai hoang ruộng bậc thang…
 • Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu: sủa chữa, xd thêm cơ sở hạ tầng: đường sắt, cầu cống…
 • Khuyến nông – lâm – ngư: tạo đk cho ng dân tiếp cận thông tin, kỹ thuật – khoa học tiên tiến…
 • Ctr hỗ trợ khác: tuỳ quốc gia. VD ở Vn xây dựng thêm mô hình sản xuất, bảo quản, chế biến nông – lâm sản..
READ:  [An sinh xã hội] Vấn đề xóa đói giảm nghèo

Tạo điều kiện người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Thường thì người nghèo không đủ khả năng chi trả cho các khoản dịch vụ cơ bản như cssk, y tế, gd… => kém phát triển hơn mọi người => nghèo càng nghèo => nhà nước cần điều tiết vấn đề này bằng cách:

 • Hỗ trợ y tế
 • Hỗ trợ giáo dục: nâng cao kiến thức, kỹ năng… => nâng cao khả năng lđ, sản xuất
 • Nhà ở: có sức khoẻ và yên tâm làm việc
 • Nước sạch và vệ sinh: đảm bảo sức khoẻ để có khả năng học tập và làm việc tốt hơn => tăng khả năng thoát nghèo

Mở rộng mạng lưới an sinh xã hội với người nghèo:

 • Cung cấp thẻ BHYT miễn phí, mở rộng đối tượng thuộc diẹn nghèo và khó khăn
 • Bên cạnh xoá đói giảm nghèo còn cần ngăn cho hộ không nghèo rơi vào diện nghèo
READ:  Vì sao phải tiến hành xã hội hoá công tác cứu trợ xã hội?

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]