Các nguyên tắc cơ bản của luật hàng không quốc tế?

Nguyên tắc chủ quyền hoàn toàn và riêng biệt của quốc gia đối với vùng trời:

– Nguyên tắc này được ghi nhận tại Điều 1 Công ước Chicagô 1944: “Các quốc gia ký kết công nhận rằng mỗi quốc gia đều có chủ quyền hoàn toàn và riêng biệt đối với khoảng không gian bao trùm lên lãnh thổ của mình”

– Nội dung nguyên tắc: Các quốc gia có quyền quyết định cụ thể chế độ pháp lý của vùng trời nước mình một cách độc lập cũng như quy định trình tự, thủ tục và các điều kiện mà phương tiện bay nước ngoài được phép sử dụng vùng trời quốc gia phải đáp ứng như phải có giấy phép hàng không, phải chấp hành các quy định về cửa khấu hàng không, hành lang bay, độ cao bay… Đối với những chuyến bay không thường xuyên phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Mục đích: Đảm bảo quyền lợi và lợi ích đa dạng cho mỗi quốc gia nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung trong quá trình sử dụng khoảng không gian cho hoạt động lưu thông hàng không quốc tế.

READ:  Đàm phán trực tiếp một biện pháp quan trọng trong việc giải quyết hòa bình tranh chấp quốc tế

Nguyên tắc tự do bay trong vùng trời quốc tế:

– Trong vùng trời quốc tế, các phương tiện bay có quyền tự do bay mà không cần xin phép đồng thời tất cả các phương tiện bay chỉ thuộc quyền tài phán của quốc gia đăng tịch phương tiện này. Tuy nhiên khi bay trong vùng trời các phương tiện cần phải chấp hành nghiêm chỉnh và tuân thủ các quy định trong điều ước quốc tế về hàng không và các văn bản hàng không của ICAO.

– Đối với vùng trời bao trùm lên vùng đặc quyền kinh tế, các phương tiện bay nước ngoài vẫn được tự do. Tuy nhiên, ở một số nước có thiết lập vùng an ninh hàng không như Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Pháp, Italia, Hàn Quốc .. yêu cầu các phương tiện bay phải thông báo thông tin, dữ liệu cần thiết và hướng bay của mình nhằm mục đích kiểm soát các chuyến bay hàng không, đảm bảo an ninh quốc gia

Nguyên tắc đảm bảo an ninh cho hàng không dân dụng quốc tế

– Thi hành các biện pháp đảm bảo kỹ thuật cần thiết cho hoạt động hàng không, sân bay hàng không, các dịch vụ và chuyến bay hàng không. Các quốc gia phải soạn thảo lại các vấn đề kỹ thuật hàng không và áp dụng chúng trong thực tế nhằm mục đích đảm bảo cao nhất an toàn kỹ thuật cho các chuyến bay hàng không nói riêng và hoạt động lưu thông hàng không nói riêng

READ:  Chế độ pháp lý của vùng

– Đấu tranh kiên quyết với các hành vi can thiệp bất hợp pháp trong hoạt động hàng không dân dụng được cụ thế hóa trong phụ bản đặc biệt số 17 của Công ước Chicagô 1944 về an ninh hàng không.

Ngoài ra, còn có một số nguyên tắc như:

Nguyên tắc chống ô nhiễm không gian, Nguyên tắc hợp tác giữa các quốc gia tròn việc thiết lập những tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế trong kỹ nghệ hàng không dân dụng.