Cách phân biệt chính tả AN và ANG, Dùng thế nào cho đúng AN và ANG khi viết

AN và ANG là các từ viết chính tả đều đúng, nhưng cách sử dụng AN và ANG của chúng lại khác nhau. Có nhiều người nhầm lẫn các từ này. Dưới đây là hướng dẫn sử dụng đúng nhất kèm theo ví dụ minh họa.

Phân biệt AN với ANG

AN

  • 1. Bình yên: An dưỡng, an ninh, an cư lạc nghiệp.
  • 2. Yên ngựa: Chinh an.

ANG

  • Thùng đựng nước làm bằng đất hay đồng: Ang nước
Bình yên: An dưỡng, an ninh, an cư lạc nghiệp.
Bình yên: An dưỡng, an ninh, an cư lạc nghiệp.
Thùng đựng nước làm bằng đất hay đồng: Ang nước
Thùng đựng nước làm bằng đất hay đồng: Ang nước