Câu 102: Các tổ chức chuyên môn của liên Hợp Quốc?

Hệ thống các Tổ chức chuyên môn của Liên Hợp Quốc bao gồm:

• Tổ chức lao động quốc tế (ILO)

• Tổ chức nông lương của LHQ ( FAO)

• Tổ chức giáo dục, khoa học, văn hóa của LHQ ( UNESCO)

• Tổ chức y tế thế giới ( WHO)

• Quỹ tiền tệ quốc tế ( IMF)

• Tổ chức hang không dân dụng quốc tế (ICAO )

• Liên minh bưu chính thế giới ( UPU)

• Liên minh viễn thông quốc tế (ITU)

• Tổ chức khí tượng thế giới ( WMO)

• Tổ chức hang hải quốc tế ( IMO)

• Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới ( WIPO)

• Tổ chức phát triển công nghiệp của Liên Hợp Quốc ( UNIDO)

• Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế ( IFAD)

• Nhóm ngân hang thế giới gồm :

  • Ngân hàng tái thiết và phát triển quốc tế (IBRD)
  • Hiệp hội phát triểm quốc tế (IDA)
  • Nghiệp đoàn tài chính quốc tế (IFC)
  • Tổ chức bảo hộ đầu tư đa phương (MIGA)
  • Trung tâm quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư (ICSID)
READ:  Khái niệm và quy chế pháp lý của khu vực đáy biển và lòng đất dưới đáy biển quốc tế

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]