Câu 114: Trình bày các phương thức giải quyết tranh chấp QT bằng trọng tài, ss với việc giải quyết bằng Tòa án QT

1. Khi giải quyết tranh chấp QT bằng trọng tài, các chủ thể sẽ có 2 phương thức sau:

• Sử dụng tòa trọng tài thường trực , với điểm mạnh là tòa có qui chế rõ rang , có kinh nghiệm thực tiễn

• Sử dụng trọng tài vụ việc tức là tòa được dựng ra để giải quyết một vụ việc cụ thể, sau khi giải quyết xong sẽ chấm dứt với ưu điểm: khả năng linh hoạt đáp ứng yêu cầu các bên và tiết kiệm án phí

2. So sánh với việc giải quyết bằng tòa án quốc tế

◦ Ưu điểm :

◦ Linh hoạt và mềm dẻo hơn trong giải quyết tranh chấp dự trênh thỏa thuận của các bên tranh chấp bằng việc các bên tự lựa chọn trọng tài viên

◦ Thủ tục đơn giản, tiết kiệm thời gian, chi phí

◦ Khi giải quyết bằng cơ chế trọng tài , có thể giữ kín, điều này có ý nghĩa quan trọng nếu vụ việc tranh chấp liên quan đến bí mật quốc gia

READ:  Câu 104: Chức năng và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc?

◦ Nhược điểm”

◦ Tính khách quan của trọng tài không cao bằng tòa án quốc tế

◦ Ngoài vai trò giải quyết tranh chấp quốc tế, hoạt động thực tiễn của tòa còn để thực thi chức năng đưa ra kết luận tư vấn theo điều 96 Hiến chương liên hợp quốc