Câu 124: Thể loại và hình thức trách nhiệm pháp lý quốc tế của quốc gia

Thể loại trách nhiệm pháp lý của QG là sự phản ánh hậu quả vủa việc VPPL QT được xác định đặc trưng qua tính chất thiệt hại đã bị gây ra. => cơ cấu bên ngoài (gồm TN vật chất vs phi vật chất)

Hình thức trách nhiệm pháp lý QT là yếu tố cơ cấu bên trong của nội dung trách nhiệm được thể hiện trong khuôn khổ của thể loại trách nhiệm này hay thể loại trách nhiệm khác, đồng thời cũng là phương thức mà qua đó QG vi phạm cần phải làm thỏa mãn hay bồi thường thiệt hại cho QG bị hại, hoặc để x.đ những biện pháp cưỡng chế khi xảy ra tội ác QT

• Trách nhiệm phi vật chất

+ Khôi phục nguyên trạng: hoàn trả lại hiện trạng ban đầu

+ Làm thỏa mãn yêu cầu của QG bị hại: gửi điện chia buồn, chính thức xin lỗi

READ:  Trình bày mối quan hệ giữa luật quốc tế và luật quốc gia

• Trách nhiệm vật chất

+ Hoàn lại vật: bồi hoàn lại những thiệt hại vật chất đúng như ban đầu

+ Bồi thường chiến phí: bồi thường thiệt hại vật chất bằng tiền, hàng hóa.. trong TH ko thể bồi thường thiệt hại vật chất theo nguyên mẫu

• Trừng phạt quốc tế: khi QG thực hiện tội ác QT: xâm lược, thực hiện c.sách diệt chủng

+ Trừng phạt cá thể: còn gọi là biện pháp trả đũa. VD: cắt đứt quan hệ ngoại giao, trục xuất đại sứ, đóng cửa lãnh sự….

+ Trừng phạt tập thể của 1 nhóm nước hay nhiều nước là biện pháp nhằm chấm dứt sự VPPL QT của 1 hay nhóm nước nào đó.

Nội dung liên quan

READ:  Vai trò và thẩm quyền của Tòa án quốc tế liên Hợp Quốc?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]