Câu 57: Khái niệm biên giới quốc gia và các bộ phận cấu thành của nó.

– Khái niệm:

Biên giới quốc gia là biên giới phân định lãnh thổ của quốc gia này với lãnh thổ của quốc gia khác hoặc với các vùng mà quốc gia có chủ quyền trên biển.

– Biên giới quốc gia bao gồm:

+ Biên giới trên bộ: Là đường biên giới được xác định trên đất liền, trên đảo, trên sông, hồ, kênh, trên biển nội địa.

+ Biên giới trên biển: Là những đường vạch ra để phân định vùng lãng hải của quốc gia với vùng biển tiếp liền mà quốc gia ven bờ có chủ quyền hoặc với nội thủy, lãnh hải của quốc gia khác có bờ biển đối diện hay kề bên biển của quốc gia này.

+ Biên giới trên không và biên giới dưới lòng đất: Được luật biển quốc tế thừa nhận chung dưới dạng tập quán quốc tế trên cơ sở của đường biên giới trên bộ, trên biển. Tuân thủ những biên giới này là nghĩa vụ bắt buộc của tất cả các quốc gia.

READ:  Khái niệm và tính chất của các tổ chức quốc tế

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]