Câu 74. Chế độ pháp lý của biển quốc tế

– Tất cả các nước có quyền tự do sử dụng vùng biển quốc tế theo nguyên tắc tự do biển cả. Quyền tự do biển cả bao hàm cả quyền và nghĩa vụ của tàu thuyền khi hoạt động trên biển quốc tế. VD: quyền miễn trừ tài phán đối với các tàu quân sự và các tàu của nhà nước ko dùng vào mục đích thương mại, các quyền cảnh sát trên biển, quyền truy đuổi…

– Ngoài ra, các quốc gia còn có nghĩa vụ trấn áp việc buôn bán nô lệ, nạn cướp biển, buôn bán các chất ma túy, các chất kích thích, phát song ko được phép từ biển cả và nghĩa vụ giúp đỡ bất kì ai nguy khốn trên biển.

Nội dung liên quan

READ:  Câu 64. Khái niệm và quy chế pháp lý của nội thủy
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]