Chứng minh thế chủ động đánh địch trên chiến trường chính Bắc bộ của quân ta vẫn được giữ vững sau chiến thắng Biên giới thu – đông 1950 đến trước đông – Xuân 1953 – 1954.

1. Với chiến dịch Biên giới thu – đông 1950, quân đội ta đã giành được thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ), mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Pháp. để giữ vững quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ và đẩy địch lùi sâu vào thế bị động, đối phó, trong thời gian từ cuối năm 1950 đến trước đông – xuân 1953 – 1954, quân dân ta liên tục mở các cuộc tiến công quy mô lớn.

2. Từ cuối năm 1950 đến giữa năm1951, quân ta mở ba chiến dịch Trần Hưng đạo (…), Hoàng Hoa Thám (…) và chiến dịch Quang Trung (…) đánh vào phòng tuyến kiên cố của địch ở trung du và đồng bằng, loại khỏi vòng chiến đấu nhiều sinh lực địch, phá vỡ từng mảng kế hoạch bình định của Pháp, song kết quả chiến đấu còn hạn chế.

3. Với phương châm chiến lược “đánh chắc thắng” và phương hướng chiến lược “tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu”, ta mở các chiến dịch:

a. Chiến dịch Hòa Bình đông – xuân 1951 – 1952. Kết quả sau hơn ba tháng chiến đấu, ta giải phóng hoàn toàn khu vực Hòa Bình – Sông đà rộng 2000 km2 với 15 vạn dân. Các căn cứ du kích được mở rộng…
b. Chiến dịch Tây Bắc thu – đông 1952, kết quả ta giải phóng 28.000 km2 với 25 vạn dân,
phá một phần âm mưu lập “xứ Thái tự trị” của địch.
c. Chiến dịch Thượng Lào xuân – hè 1953 : đầu năm 1953, quân đội Việt Nam cùng với quân đội Lào phối hợp mở chiến dịch Thượng Lào. Kết quả ta đã giái phóng toàn bộ tỉnh Sầm Nưa, một phần tỉnh Xiêng Khoảng và tỉnh Phongxalỳ với trên 30 vạn dân.
d. Nhìn chung, từ sau chiến thắng Biên giới thu – đông 1950, ta đã giành, giữ và phát triển quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính, tiêu hao thêm nhiều sinh lực địch, giải phóng nhiều vùng đất rộng lớn, lực lượng ngày càng phát triển mạnh với 3 thứ quân.
Những thắng lợi trên đây đã đưa cuộc kháng chiến chống Pháp phát triển lên một bước mới, tạo ra thế và lực cho quân và dân ta phối hợp với quân và dân Lào, Campuchia phá tan kế hoạch Nava trong đông – xuân 1953 – 1954, buộc Pháp phải chấm dứt chiến tranh xâm lược ở đông Dương.