Đặc trưng của văn hóa làng và tác động của nó đến sự hình thành lối sống và cách tư duy, ứng xử của người Việt truyền thống

Đặc trưng của văn hóa làng và tác động của nó đến sự hình thành lối sống và cách tư duy, ứng xử của người Việt truyền thống là:

+ Đặc trưng của văn hóa làng :

– Tính cộng đồng: là sự liên kết, gắn bó chặc chẽ, giữa các gia đình, gia tộc, giữa các thành viên trong làng với nhau, là ứng xử trong mối quan hệ giữa các thành viên trong làng với nhau.

– Tính tự trị: là sự ứng xử trong mối quan hệ giữa làng này với làng khác, do tính cố kết cộng đồng cao khiến cho mỗi làng trở thành 1 đơn vị độc lập, khép kín, co cụm lại, trong không gian khá biệt lập của mỗi làng tạo nên tính chất tự trị của làng.

Hình ảnh có liên quan

+ Tác động của nó:

Tạo nên lối sống khép kín, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn, hoạn nạn, cả làng có chung tập tục văn hóa, giữa các thành viên trong làng tạo nên tính cố kết chặc chẽ, bên cạnh những mặt tốt thì nó còn để lại nhiều điều tiêu cực như tạo nên tư tưởng bè phái, dựa dẫm, ỷ lại, cào bằng, đố kị, thủ tiêu ý thức về người cá nhân. Tư tưởng tiểu nông tư hữu, ích kỉ, bề phái, địa phương cục bộ….