Đàm phán trực tiếp một biện pháp quan trọng trong việc giải quyết hòa bình tranh chấp quốc tế

Đàm phán trực tiếp là một biện pháp quan trọng, phổ biến trong việc giải quyết tranh chấp và được biết đến rất sớm trong lịch sử quan hệ quốc tế, luôn chiếm được vị trí hang đầu trong số các biện pháp mà các chủ thể áp dụng

– Nội dung: Đàm phán trực tiếp thường được hiểu là sự trao đổi có tính chất đề xuất, thương lượng, bàn bạc, theo hình thức song phương, đa phương về các vấn đề nảy sinh tranh chấp diễn ra giữa các bên lien quan, trong khuôn khổ một hội nghị hoặc các cuộc gặp song phương.

– Ưu điểm:

Đàm phán có thể xúc tiến bất cứ lúc nào, không bị khống chế thời gian

Các chủ thể khi tham gia đàm phán có thể trực tiếp thể hiện ý chí, nguyện vọng, đàm phán giải quyết được việc loại bỏ sự nghi ngờ, sự bất đồng về ý chí

READ:  Nêu những biện pháp hòa bình giải quyết các tranh chấp quốc tế

Quan trọng nhất, đàm phán được tiến hành trực tiếp giữa các bên nên bên thứ 3 (thậm chí cả cộng đồng quốc tế) cũng khó gây áp lực và can thiệp vào quá trình giải quyết tranh chấp.

Đàm phán có mối quan hệ mật thiết với các tranh chấp khác như đàm phán có thể chỉ là giai đoạn khởi đầu của một phương thức giải quyết tranh chấp khác hoặc là hệ quả của việc áp dụng các phương thức giải quyết tranh chấp khác.

Trên thực tế, đàm phán không chỉ đc sử dụng để giải quyết tranh chấp mà còn ddwc dung làm phương tiện để trao đổi thông tin, ý kiến về các phương tiện khác nhau, thống nhất quan điểm, đường lối ký kết các điều ước quốc tế

Đám phán có thể được tiến hành bởi đại diện chính thức ở các bên hữu quan