Danh sách Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Dưới đây là danh sách Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20 được sắp xếp theo vần Alpha

2 – Anh Chi
3 – Anh Ngọc
4 – Anh Thơ
5 – Anh Vũ
6 – Bàn Tài Đoàn
7 – Bàng Bá Lân
8 – Bàng Sỹ Nguyên
9 – Bằng Tín
10 – Bằng Việt
11 – Bảo Định Giang
12 – Bế Kiến Quốc
13 – Bế Thành Long
14 – Bích Khê
15 – Bình Nguyên
16 – Biển Hồ
17 – Bùi Công Bính
18 – Bùi Công Minh
19 – Bùi Giáng
20 – Bùi Hạnh Cẩn
21 – Bùi Huy Phồn
22 – Bùi Kim Anh
23 – Bùi Minh Quốc
24 – Bùi Nguyên Hư
25 – Bùi Nhị Lê
26 – Bùi Hoàng Tám
27 – Bùi Quang Thanh
28 – Bùi Sim Sim
29 – Bùi Văn Bồng
30 – Bùi Việt Phong
31 – Cầm Bá Lai
32 – Cầm Biêu
33 – Cầm Giang
34 – Cẩm Lai
35 – Cảnh Trà
36 – Cao Phương
37 – Cao Sơn Hải
38 – Cao Xuân Sơn
39 – Cao Xuân Thái
40 – Châu Hồng Thuỷ
41 – Chế Lan Viên
42 – Chim Trắng
43 – Chính Hữu
44 – Chu Thăng
45 – Chử Văn Long
46 – Đài Nguyên Vu
47 – Đàm Chu Văn
48 – Đàm Đức Lợi
49 – Đặng Hấn
50 – Đặng Hiển
51 – Đặng Huy Giang
52 – Đặng Nguyệt Anh
53 – Đặng Thúc Liêng
54 – Đặng Văn Khải
55 – Đặng Vương Hưng
56 – Đặng Xuân Thiều
57 – Đào Cảng
58 – Đào Hiếu
59 – Đào Ngọc
60 – Đào Ngọc Phong
61 – Đào Xuân Quý
62 – Diệp Minh Tuyền
63 – Diệp Thảo Minh Dương
64 – Điền Ngọc Phách
65 – Đinh Đăng Lượng
66 – Định Hải
67 – Đinh Hùng
68 – Đinh Nam Khương
69 – Đinh Phạm Thái
70 – Đinh Phong
71 – Đinh Sơn
72 – Đinh Thị Thu Vân
73 – Đỗ Bạch Mai
74 – Đỗ Bảo Châu
75 – Đỗ Hoàng
76 – Đỗ Huy Nhiệm
77 – Đỗ Minh Tuấn
78 – Đỗ Quý Bông
79 – Đỗ Thị Tấc
80 – Đỗ Trọng Khơi
81 – Đỗ Trung Lai
82 – Đỗ Trung Quân
83 – Đoàn Hữu Nam
84 – Đoàn Ngọc Thu
85 – Đoàn Thị Ký
86 – Đoàn Thị Lam Luyến
87 – Đoàn Thị Tảo
88 – Đoàn Văn Cừ
89 – Đoàn Xuân Hoà
90 – Doãn Trang
91 – Đỗ Hoàng
92 – Đỗ Văn Tri
93 – Đổng Đức Bổn
94 – Đông Hoài
95 – Đông Hồ
96 – Đông Trình
97 – Dư Thị Hoàn
98 – Dương Danh Dũng
99 – Dương Đình Hy
100 – Dương Huy
101 – Dương Kiều Minh
102 – Dương Kỳ Anh
103 – Dương Phương Toại
104 – Dương Thị Thu Vân
105 – Dương Tử Giang
106 – Dương Văn
107 – Duy Khán
108 – Duy Khoát
109 – Duy Thảo
110 – Gia Dũng
111 – Gia Ninh
112 – Giang Nam
113 – Giáng Vân
114 – Hà Cừ
115 – Hà Đình Cẩn
116 – Hà Đức Hạnh
117 – Hà Đức Toàn
118 – Hà Lâm Kỳ (NV)
119 – Hà Linh Chi
120 – Hà Nhật
121 – Hà Phương
122 – Hà Thiên Sơn
123 – Hải Bằng
124 – Hải Kỳ
125 – Hải Như
126 – Hải Vân
127 – Hàn Mạc Tử
128 – Hàn Thái Lang
129 – Hằng Phương
130 – Hiền Phong
131 – Hồ Anh Tuấn
132 – Hồ Chí Minh
133 – Hồ Dzếnh
134 – Hồ Khải Đại
135 – Hồ Minh Hà
136 – Hồ Ngọc Sơn
137 – Hồ Thanh ĐIền
138 – Hồ Thế Hà
139 – Hồ Thuỵ Mỹ Hạnh
140 – Hồ Văn Hảo
141 – Hơ Vê
142 – Hồ Xuân Hùng
143 – Hoài Anh
144 – Hoài Vũ
145 – Hoài Thu
146 – Hoàng Bảo
147 – Hoàng Cầm
148 – Hoàng Cát
149 – Hoàng Đình Quang
150 – Hoàng Gia Cương
151 – Hoàng Kim Dung
152 – Hoàng Hạnh
153 – Hoàng Hởi
154 – Hoàng Hưng
155 – Hoàng Hữu
156 – Hoàng Kim Ngọc
157 – Hoàng Lộc
158 – Hoàng Minh Châu
159 – Hoàng Nó
160 – Hoàng Nhuận Cầm
161 – Hoàng Như Mai
162 – Hoàng Phủ Ngọc Tường
163 – Hoàng Phong
164 – Hoàng Quý
165 – Hoàng Trần Cương
166 – Hoàng Thị Minh Khanh
167 – Hoàng Thị Thương
168 – Hoàng Trung Nho
169 – Hoàng Tá
170 – Hoàng Tấn
171 – Hoàng Tố Nguyên
172 – Hoàng Trung Thông
173 – Hoàng Trung Thuỷ
174 – Hoàng Văn An
175 – Hoàng Việt Hằng
176 – Hoàng Vũ Thuật
177 – Hoàng Xuân Tuyền
178 – Hoàng Yến
179 – Hồng Chính Hiền
180 – Hồng Nguyên
181 – Hồng Nguyệt Cầm
182 – Hồng Nhu
183 – Hồng Quang
184 – Hồng Thanh Quang
185 – Hồng Thế
186 – Hùng Đình Quý
187 – Hưởng Triều
188 – Hữu Chỉnh
189 – Hữu Loan
190 – Hữu Thỉnh
191 – Huyền Viêm
192 – Hữu Ước (NV)
193 – Huy Cận
194 – Huy Hảo
195 – Huy Thông
196 – Huy Trụ
197 – Huyền Kiêu
198 – Huyền Sâm
199 – Huỳnh Hữu Võ
200 – Huỳnh Quang Nam
201 – Huỳnh Văn Nghệ
202 – Inrasara
203 – J.Leiba
204 – Ka Sô Liễng
205 – Khánh Chi
206 – Khánh Nguyên
207 – Khổng Dương
208 – Khổng Minh Dụ
209 – Khương Hữu Dụng
210 – Khương Minh Ngọc
211 – Kim Chuông
212 – Kim Dũng
213 – Kinh Kha
214 – Kiều Linh
215 – Kim Ba
216 – Lã Hoan
217 – La Quán Miên
218 – Lại Hồng Khánh
219 – Lai Vu
220 – Lam Giang
221 – Lâm Huy Nhuận
222 – Lâm Quang Mỹ
223 – Lâm Quý
224 – Lâm Thị Mỹ Dạ
225 – Lâm Xuân Vi
226 – Lan Sơn
227 – Lê An Dương
228 – Lê Anh Dũng
229 – Lê Anh Xuân
230 – Lê Anh Quốc
231 – Lệ Bình
232 – Lê Cảnh Nhạc
233 – Lê Chí
234 – Lê Đại Thanh
235 – Lê Đạt
236 – Lê Đình Cánh
237 – Lê Đức Thọ
238 – Lê Giang
239 – Lê Khả Sỹ
240 – Lê Hoài Nguyên
241 – Lê Hoàng Anh
242 – Lê Hoàng Dũng
243 – Lê Hường
244 – Lê Huy Mậu
245 – Lê Huy Quang
246 – Lê Khánh Mai
247 – Lê Kim
248 – Lê Kim Giao
249 – Lê Mai Anh
250 – Lê Minh Hoài
251 – Lê Minh Quốc
252 – Lê Nguyên Ngữ
253 – Lê Phương Liên (NV)
254 – Lê Quang Sinh
255 – Lê Quang Trang
256 – Lê Quốc Hán
257 – Lê Quốc Minh (NV)
258 – Lê Tân
259 – Lê Thanh Mi
260 – Lê Thành Nghị
261 – Lê Thị Kim
262 – Lê Thị Mây
263 – Lê Thái Sơn
264 – Lê Thu Thuỷ
265 – Lê Trúc Anh
266 – Lê Trung Nguyệt
267 – Lê Trí Viễn
268 – Lệ Thu
269 – Lê Vân
270 – Lê Văn Ngăn
271 – Lê Văn Vọng
272 – Lê Vũ Hạnh Phúc
273 – Lê Vũ Hùng
274 – Lê Xuân Đố
275 – Liên Nam
276 – Lò Cao Nhum
277 – Lò Ngân Sủn
278 – Lò Văn Cậy
279 – Lò Vũ Vân
280 – Lữ Giang
281 – Lữ Huy Nguyên
282 – Lương An
283 – Lương Định
284 – Lương Hữu
285 – Lương Minh Cừ
286 – Lương Ngọc An
287 – Lương Quy Nhân
288 – Lương Sĩ Cầm
289 – Lưu Kỳ Linh
290 – Lưu Quang Vũ
291 – Lưu Quang Thuận
292 – Lưu Quốc Bình
293 – Lưu Trùng Dương
294 – Lưu Trọng Lư
295 – Lý Biên Cương
296 – Lý Hoài Xuân
297 – Mã A Lềnh
298 – Mã Én Hằng
299 – Mã Giang Lân
300 – Mã Thế Vinh
301 – Ma Trường Nguyên
302 – Mai Hồng Liên
303 – Mai Liễu
304 – Mai Linh
305 – Mai Nam Thắng
306 – Mai Ngọc Thanh
307 – Mai Ngọc Uyển
308 – Mai Quỳnh Nam
309 – Mai Văn Hai
310 – Mai Văn Hoan
311 – Mai Văn Phấn
312 – Mạnh Lê
313 – Mào Văn Ết
314 – Minh Hạnh
315 – Minh Hiệu
316 – Minh Huệ
317 – Mộng Huyền
318 – Mộng Tuyết
319 – Mùa A Sấu
320 – Nam Hà
321 – Nam Trân
322 – Ngàn Thương
323 – Ngân Giang
324 – Ngân Hoa
325 – Ngân Vịnh
326 – Nghiêm Đa Văn
327 – Nghiêm Huyền Vũ
328 – Nghiêm Thị Hằng
329 – Ngô Kha
330 – Ngô Minh
331 – Ngô Quân Miện
332 – Ngô Quang Nam
333 – Ngô Thế Oanh
334 – Ngô Văn Phú
335 – Ngô Viết Dinh
336 – Ngô Xuân Thắng
337 – Ngọc Bái
338 – Ngọc Căn
339 – Ngọc Phượng
340 – Ngũ Liên Tùng
341 – Nguyễn An Ninh
342 – Nguyễn Bá
343 – Nguyễn Bách
344 – Nguyễn Bắc Sơn
345 – Nguyễn Bao
346 – Nguyễn Bảo Chân
347 – Nguyễn Bính
348 – Nguyễn Bùi Vợi
349 – Nguyễn Châu
350 – Nguyễn Chí Hiếu
351 – Nguyễn Công Bình
352 – Nguyễn Công Ký
353 – Nguyễn Duy
354 – Nguyễn Đình
355 – Nguyễn Đình Ảnh
356 – Nguyễn Đình Chiến
357 – Nguyễn Đình Di
358 – Nguyễn Đình Hồng
359 – Nguyễn Địch Long
360 – Nguyễn Đình Thi
361 – Nguyễn Đình Thư
362 – Nguyễn Đình Tiên
363 – Nguyễn Đức Lưu
364 – Nguyễn Đức Mẫn
365 – Nguyễn Đức Mậu
366 – Nguyễn Đức Mậu
367 – Nguyễn Đức Quang
368 – Nguyễn Giang
369 – Nguyễn Hà
370 – Nguyễn Hải Phương
371 – Nguyễn Hải Trừng
372 – Nguyễn Hoa
373 – Nguyễn Hồi Thủ
374 – Nguyễn Hồng Hà
375 – Nguyễn Hoàng Sơn
376 – Nguyễn Hưng Hải
377 – Nguyễn Huy Dung
378 – Nguyễn Huy Ước
379 – Nguyễn Hữu Bài
380 – Nguyễn Hữu Huy Nhật
381 – Nguyễn Hữu Quý
382 – Nguyễn Hữu Hà
383 – Nguyễn Khắc Hào
384 – Nguyễn Khắc Phục
385 – Nguyễn Khắc Thạch
386 – Nguyễn Khoa Điềm
387 – Nguyễn Khoa Như Ý
388 – Nguyễn Khôi
389 – Nguyễn Kim Thành
390 – Nguyễn Kim Anh
391 – Nguyễn Lâm
392 – Nguyễn Lâm Cẩn
393 – Nguyễn Lập Em
394 – Nguyễn Lê
395 – Nguyễn Linh Khiếu
396 – Nguyễn Long
397 – Nguyễn Mỹ
398 – Nguyễn Nghĩa Vụ
399 – Nguyễn Ngọc Hưng
400 – Nguyễn Ngọc Ly
401 – Nguyễn Ngọc Oánh
402 – Nguyễn Ngọc Phú
403 – Nguyễn Ngọc San
404 – Nguyễn Nhã
405 – Nguyễn Nhược Pháp
406 – Nguyễn Phan Hách
407 – Nguyễn Phương Thảo
408 – Nguyễn Quang Hà
409 – Nguyễn Quang Thiều
410 – Nguyễn Quang Tính
411 – Nguyễn Quốc Anh
412 – Nguyễn Sĩ Đại
413 – Nguyễn Sơn
414 – Nguyễn Sơn 1
415 – Nguyễn Tấn On
416 – Nguyễn Tấn Sĩ
417 – Nguyễn Thái Sơn
418 – Nguyễn Thái Vận
419 – Nguyễn Thanh Kim
420 – Nguyễn Thanh Mừng
421 – Nguyễn Thanh Nhã
422 – Nguyễn Thành Phong
423 – Nguyễn Thế Vinh
424 – Nguyễn Thị Bảy
425 – Nguyễn Thị Hồng
426 – Nguyễn Thị Hồng Ngát
427 – Nguyễn Thị Ngọc Hà
428 – Nguyễn Thị Mai
429 – Nguyễn Thị Minh Thông
430 – Nguyễn Thị Thanh Toàn
431 – Nguyễn Thiệu Dụ
432 – Nguyễn Tùng Linh
433 – Nguyễn Thu Hương
434 – Nguyễn Thuỵ Kha
435 – Nguyễn Trác
436 – Nguyễn Trọng Định
437 – Nguyễn Trọng Khánh
438 – Nguyễn Trọng Hoàn
439 – Nguyễn Trọng Oánh
440 – Nguyễn Trọng Tạo
441 – Nguyễn Trọng Tín
442 – Nguyễn Trọng Văn
443 – Nguyễn Tường Văn
444 – Nguyễn Văn Chương
445 – Nguyễn Văn Chương
446 – Nguyễn Văn Dinh
447 – Nguyễn Văn Hiếu
448 – Nguyễn Văn Hùng
449 – Nguyễn Văn Thái
450 – Nguyễn Văn Toại
451 – Nguyễn Viết Lãm
452 – Nguyễn Việt Bắc
453 – Nguyễn Việt Chiến
454 – Nguyễn Vũ Tiềm
455 – Nguyễn Vĩ
456 – Nguyễn Xuân Hải
457 – Nguyễn Xuân Hạnh
458 – Nguyễn Xuân Huy
459 – Nguyễn Xuân Thâm
460 – Nguyễn Xuân Sanh
461 – Nông Quốc Chấn
462 – Nông Thị Ngọc Hoà
463 – Nông Viết Toại
464 – Phác Văn
465 – P.N.Thường Đoan
466 – Phạm Công Trứ
467 – Phạm Đạo
468 – Phạm Đình Ân
469 – Phạm Doanh
470 – Phạm Đức
471 – Phạm Hầu
472 – Phạm Huy Thông
473 – Phạm Hổ
474 – Phạm Hồ Thu
475 – Phạm Khải
476 – Phạm Khoa Văn
477 – Phạm Mỹ Trinh
478 – Phạm Ngà
479 – Phạm Ngọc Cảnh
480 – Phạm Như Hà
481 – Phạm Nguyên Thạch
482 – Phạm Phất
483 – Phạm Quốc Ca
484 – Phạm Sĩ Đại
485 – Phạm Sỹ Sáu
486 – Phạm Tăng
487 – Phạm Thế Minh
488 – Phạm Thị Ngọc Liên
489 – Phạm Thiên Thư
490 – Phạm Thu Yến
491 – Phạm Tiến Duật
492 – Phạm Trọng Thanh
493 – Phạm Trường Thi
494 – Phạm Văn Vui
495 – Phạm Việt Thư
496 – Phạm Vĩnh
497 – Phạm Vũ
498 – Phan Bội Châu
499 – Phan Châu Trinh
500 – Phan Cung Việt
501 – Phan Đức Chính
502 – Phan Hồng Khánh
503 – Phan Hữu Giản
504 – Phan Khắc Khoan
505 – Phan Khôi
506 – Phan Minh Đạo
507 – Phan Quế
508 – Phan Quốc Bình
509 – Phan Thanh Phước
510 – Phan Thế Cải
511 – Phan Thị Thanh Nhàn
512 – Phan Tường Niệm
513 – Phan Văn Dật
514 – Phan Văn Tử
515 – Phan Vũ
516 – Phan Xuân Hạt
517 – Phi Tuyết Ba
518 – Phong Tâm
519 – Phù Sa Lộc
520 – Phùng Khắc Bắc
521 – Phùng Ngọc Hùng
522 – Phùng Quán
523 – Pờ Sảo Mìn
524 – Prê Kimala – mak
525 – Quan Huy Ích
526 – Quang Chuyền
527 – Quang Dũng
528 – Quang Huy
529 – Quang Khải
530 – Quách Ngọc Thiên
531 – Quách Tấn
532 – Quốc Thành
533 – Quỳnh Dao
534 – Sầm Nga Di
535 – Sơn Thu
536 – Song Hào
537 – Sóng Hồng
538 – T.T.K.H
539 – Tạ Hữu Yên
540 – Tạ Minh Châu
541 – Tạ Quốc Bửu
542 – Tạ Văn Sỹ
543 – Tạ Vũ
544 – Tản Đà
545 – Tần Hoài Dạ Vũ
546 – Tăng Hữu Thơ
547 – Tế Hanh
548 – Thạch Quỳ
549 – Thái Can
550 – Thái Giang
551 – Thái Thăng Long
552 – Thái Vĩnh Linh
553 – Thai Sắc
554 – Thâm Tâm
555 – Thân Như Thơ
556 – Thanh Giang
557 – Thanh Hải
558 – Thanh Hào
559 – Thanh Nguyên
560 – Thanh Thản
561 – Thanh Thảo
562 – Thanh Tịnh
563 – Thanh Tùng
564 – Thanh Quế
565 – Thao Thao
566 – Thảo Phương
567 – Thảo Vi
568 – Thế Hùng
569 – Thế Lữ
570 – Thế Mạc
571 – Thế Sinh
572 – Thi Hoàng
573 – Thi Ngọc
574 – Thi Sảnh
575 – Thôi Hữu
576 – Thợ Rèn
577 – Thu Bồn
578 – Thu Hồng
579 – Thu Loan
580 – Thu Nguyệt
581 – Thu Trang
582 – Thục Mỹ
583 – Thuỵ Anh
584 – Thuý Bắc
585 – Thúc Hà
586 – Thúc Tề
587 – Thương Hoài Thương
588 – Thy Ngọc
589 – Tô Đông Hải
590 – Tô Duy Thạch
591 – Tô Hà
592 – Tô Hoàn
593 – Tố Hữu
594 – Tô Ngọc Thạch
595 – Tô Nhược Châu
596 – Tố Phang
597 – Trang Nghị
598 – Trần Anh Thái
599 – Trần Anh Trang
600 – Trần Cẩn
601 – Trần Cao Sơn
602 – Trần Chấn Uy
603 – Trần Công Tùng
604 – Trần Dạ Lữ
605 – Trần Dần
606 – Trần Đăng Khoa
607 – Trần Đăng Thao
608 – Trần Đương
609 – Trần Hoà Bình
610 – Trần Hoài Quang
611 – Trần Hùng
612 – Trần Hữu Nghiễm
613 – Trần Huy Liệu
614 – Trần Hữu Thung
615 – Trần Huyền Trân
616 – Trần Khắc Tám
617 – Trần Kim Bảng
618 – Trần Kim Hoa
619 – Trần Lâm Bình
620 – Trần Lệ Thu
621 – Trần Lê Văn
622 – Trần Lê Văn
623 – Trần Mai Ninh
624 – Trần Mạnh Hảo
625 – Trần Mạnh Tiến
626 – Trần Mạnh Thường
627 – Trần Ngọc Hưởng
628 – Trần Ngọc Tảo
629 Trần Ngọc Tuấn
630 – Trần Nguyên Đào
631 – Trần Nhật Lam
632 – Trần Nhật Thu
633 – Trần Nhật Tuấn
634 – Trần Nhuận Minh
635 – Trần Nhương
636 – Trần Ninh Hồ
637 – Trần Quang Long
638 – Trần Quang Quý
639 – Trần Quang Tiến
640 – Trần Quy
641 – Trần Quốc Thực
642 – Trần Tâm
643 – Trần Thanh Pôn
644 – Trần Thế Tuyển
645 – Trần Thị Huyền Trang
646 – Trần Thị Khánh Hội
647 – Trần Thị Mỹ Hạnh
648 – Trần Thị Nương
649 – Trần Thị Thuý Giang
650 – Trần Thị Vân Trung
651 – Trần Trọng Toàn
652 – Trần Thương Bá
653 – Trần Trung Hiếu
654 – Trần Tuấn Khải
655 – Trần Vạn Giã
656 – Trần Văn Loa
657 – Trần Vàng Sao
658 – Trần Vũ Mai
659 – Trần Xuân Định
660 – Triều Ân
661 – Triệu Đức Thanh
662 – Triệu Kim Văn
663 – Triệu Lam Châu
664 Triệu Nguyễn
665 – Trịnh Anh Đạt
666 – Trịnh Bích Ba
667 – Trịnh Bửu Hoài
668 – Trịnh Công Lộc
669 – Trinh Đường
670 – Trịnh Hoài Giang
671 – Trịnh Thanh Sơn
672 – Trọng Khánh
673 – Trúc Chi
674 – Trúc Cương
675 – Trúc Thông
676 – Trường Giang
677 – Trương Công Thuốt
678 – Trương Nam Hương
679 – Trương Ngọc Liên
680 – Trương Nhân Huyền
681 – Trương Sỹ Hùng
682 – Trương Thị Kim Dung
683 – Trương Tuấn Lương
684 – Trương Văn Ngọc
685 – Trương Vĩnh Tuấn
686 – Trương Xuân Huy
687 – Trương Xương
688 – Tùng Bách
689 – Tú Mỡ
690 – Tú Oanh
691 – Từ Diễn Đồng
692 – Từ Kế Tường
693 – Từ Ngàn Phố
694 – Từ Quốc Hoài
695 – Từ Thế Mộng
696 – Tương Phố
697 – Tuyết Nga
698 – Văn Cao
699 – Văn Công
700 – Văn Công Hùng
701 – Văn Đức Thu
702 – Vân Đài
703 – Văn Đắc
704 – Văn Lê
705 – Văn Lợi
706 – Vân Long
707 – Văn Thanh
708 – Văn Thảo Nguyên
709 – Văn Thức
710 – Vi Quốc Hiệp
711 – Viễn Phương
712 – Việt Anh
713 – Việt Chung Tử
714 – Việt Dung
715 – Việt Phương
716 – Vĩnh Mai
717 – Vĩnh Nguyên
718 – Vĩnh Quang Lê
719 – Võ Bá Cường
720 – Võ Huy Tâm
721 – Võ Liêm Sơn
722 – Võ Sa Hà
723 – Võ Quê
724 – Võ Thanh An
725 – Võ Văn Trực
726 – Vũ Ân Thy
727 – Vũ Bé
728 – Vũ Cao
729 – Vũ Chấn Nam
730 – Vũ Duy Thông
731 – Vũ Đình Hạnh
732 – Vũ Đình Minh
733 – Vũ Đình Liên
734 – Vũ Đình Văn
735 – Vũ Hiển
736 – Vũ Hồng
737 – Vũ Hoàng Chương
738 – Vũ Hùng
739 – Vũ Hữu Định
740 – Vũ Kiều Oanh
741 – Vũ Mão
742 – Vũ Nho
743 – Vũ Ngọc Bình
744 – Vũ Quần Phương
745 – Vũ Quốc Ái
746 – Vũ Quang Tần
747 – Vũ Thanh Hương
748 – Vũ Thị Huyền
749 – Vũ Thị Khương
750 – Vũ Thị Thành
751 – Vũ Thị Tú Anh
752 – Vũ Thu Hằng
753 – Vũ Tuyên Hoàng
754 – Vũ Từ Trang
755 – Vũ Xuân Hoát
756 – Vương Anh
757 – Vương Linh
758 – Vương Tâm
759 – Vương Thừa Bình
760 – Vương Thừa Việt
761 – Vương Trọng
762 – Vương Trung
763 – Vương Tùng Cương
764 – Xích Điểu
765 – Xuân Diệu
766 – Xuân Đường
767 – Xuân Hoà
768 – Xuân Hoài
769 – Xuân Hoàng
770 – Xuân Mai
771 – Xuân Miễn
772 – Xuân Quỳnh
773 – Xuân Sách
774 – Xuân Tâm
775 – Xuân Thêm
776 – Xuân Thuỷ
777 – Xuân Tùng
778 – Xuân Tửu
779 – Y Điêng
780 – Yên Đức
781 – Yến Lan
782 – Ý Nhi
783 – Y Phương
784 – Yến Thanh
785 – Yên Thao
Danh sách Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20 có thê chưa đầy đủ mong quáy độc giả bổ sung thêm vào phần bình luận.

Nội dung liên quan

READ:  Kể về một ngày hội mà em biết
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]