Danh sách Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Dưới đây là danh sách Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20 được sắp xếp theo vần Alpha

2 – Anh Chi
3 – Anh Ngọc
4 – Anh Thơ
5 – Anh Vũ
6 – Bàn Tài Đoàn
7 – Bàng Bá Lân
8 – Bàng Sỹ Nguyên
9 – Bằng Tín
10 – Bằng Việt
11 – Bảo Định Giang
12 – Bế Kiến Quốc
13 – Bế Thành Long
14 – Bích Khê
15 – Bình Nguyên
16 – Biển Hồ
17 – Bùi Công Bính
18 – Bùi Công Minh
19 – Bùi Giáng
20 – Bùi Hạnh Cẩn
21 – Bùi Huy Phồn
22 – Bùi Kim Anh
23 – Bùi Minh Quốc
24 – Bùi Nguyên Hư
25 – Bùi Nhị Lê
26 – Bùi Hoàng Tám
27 – Bùi Quang Thanh
28 – Bùi Sim Sim
29 – Bùi Văn Bồng
30 – Bùi Việt Phong
31 – Cầm Bá Lai
32 – Cầm Biêu
33 – Cầm Giang
34 – Cẩm Lai
35 – Cảnh Trà
36 – Cao Phương
37 – Cao Sơn Hải
38 – Cao Xuân Sơn
39 – Cao Xuân Thái
40 – Châu Hồng Thuỷ
41 – Chế Lan Viên
42 – Chim Trắng
43 – Chính Hữu
44 – Chu Thăng
45 – Chử Văn Long
46 – Đài Nguyên Vu
47 – Đàm Chu Văn
48 – Đàm Đức Lợi
49 – Đặng Hấn
50 – Đặng Hiển
51 – Đặng Huy Giang
52 – Đặng Nguyệt Anh
53 – Đặng Thúc Liêng
54 – Đặng Văn Khải
55 – Đặng Vương Hưng
56 – Đặng Xuân Thiều
57 – Đào Cảng
58 – Đào Hiếu
59 – Đào Ngọc
60 – Đào Ngọc Phong
61 – Đào Xuân Quý
62 – Diệp Minh Tuyền
63 – Diệp Thảo Minh Dương
64 – Điền Ngọc Phách
65 – Đinh Đăng Lượng
66 – Định Hải
67 – Đinh Hùng
68 – Đinh Nam Khương
69 – Đinh Phạm Thái
70 – Đinh Phong
71 – Đinh Sơn
72 – Đinh Thị Thu Vân
73 – Đỗ Bạch Mai
74 – Đỗ Bảo Châu
75 – Đỗ Hoàng
76 – Đỗ Huy Nhiệm
77 – Đỗ Minh Tuấn
78 – Đỗ Quý Bông
79 – Đỗ Thị Tấc
80 – Đỗ Trọng Khơi
81 – Đỗ Trung Lai
82 – Đỗ Trung Quân
83 – Đoàn Hữu Nam
84 – Đoàn Ngọc Thu
85 – Đoàn Thị Ký
86 – Đoàn Thị Lam Luyến
87 – Đoàn Thị Tảo
88 – Đoàn Văn Cừ
89 – Đoàn Xuân Hoà
90 – Doãn Trang
91 – Đỗ Hoàng
92 – Đỗ Văn Tri
93 – Đổng Đức Bổn
94 – Đông Hoài
95 – Đông Hồ
96 – Đông Trình
97 – Dư Thị Hoàn
98 – Dương Danh Dũng
99 – Dương Đình Hy
100 – Dương Huy
101 – Dương Kiều Minh
102 – Dương Kỳ Anh
103 – Dương Phương Toại
104 – Dương Thị Thu Vân
105 – Dương Tử Giang
106 – Dương Văn
107 – Duy Khán
108 – Duy Khoát
109 – Duy Thảo
110 – Gia Dũng
111 – Gia Ninh
112 – Giang Nam
113 – Giáng Vân
114 – Hà Cừ
115 – Hà Đình Cẩn
116 – Hà Đức Hạnh
117 – Hà Đức Toàn
118 – Hà Lâm Kỳ (NV)
119 – Hà Linh Chi
120 – Hà Nhật
121 – Hà Phương
122 – Hà Thiên Sơn
123 – Hải Bằng
124 – Hải Kỳ
125 – Hải Như
126 – Hải Vân
127 – Hàn Mạc Tử
128 – Hàn Thái Lang
129 – Hằng Phương
130 – Hiền Phong
131 – Hồ Anh Tuấn
132 – Hồ Chí Minh
133 – Hồ Dzếnh
134 – Hồ Khải Đại
135 – Hồ Minh Hà
136 – Hồ Ngọc Sơn
137 – Hồ Thanh ĐIền
138 – Hồ Thế Hà
139 – Hồ Thuỵ Mỹ Hạnh
140 – Hồ Văn Hảo
141 – Hơ Vê
142 – Hồ Xuân Hùng
143 – Hoài Anh
144 – Hoài Vũ
145 – Hoài Thu
146 – Hoàng Bảo
147 – Hoàng Cầm
148 – Hoàng Cát
149 – Hoàng Đình Quang
150 – Hoàng Gia Cương
151 – Hoàng Kim Dung
152 – Hoàng Hạnh
153 – Hoàng Hởi
154 – Hoàng Hưng
155 – Hoàng Hữu
156 – Hoàng Kim Ngọc
157 – Hoàng Lộc
158 – Hoàng Minh Châu
159 – Hoàng Nó
160 – Hoàng Nhuận Cầm
161 – Hoàng Như Mai
162 – Hoàng Phủ Ngọc Tường
163 – Hoàng Phong
164 – Hoàng Quý
165 – Hoàng Trần Cương
166 – Hoàng Thị Minh Khanh
167 – Hoàng Thị Thương
168 – Hoàng Trung Nho
169 – Hoàng Tá
170 – Hoàng Tấn
171 – Hoàng Tố Nguyên
172 – Hoàng Trung Thông
173 – Hoàng Trung Thuỷ
174 – Hoàng Văn An
175 – Hoàng Việt Hằng
176 – Hoàng Vũ Thuật
177 – Hoàng Xuân Tuyền
178 – Hoàng Yến
179 – Hồng Chính Hiền
180 – Hồng Nguyên
181 – Hồng Nguyệt Cầm
182 – Hồng Nhu
183 – Hồng Quang
184 – Hồng Thanh Quang
185 – Hồng Thế
186 – Hùng Đình Quý
187 – Hưởng Triều
188 – Hữu Chỉnh
189 – Hữu Loan
190 – Hữu Thỉnh
191 – Huyền Viêm
192 – Hữu Ước (NV)
193 – Huy Cận
194 – Huy Hảo
195 – Huy Thông
196 – Huy Trụ
197 – Huyền Kiêu
198 – Huyền Sâm
199 – Huỳnh Hữu Võ
200 – Huỳnh Quang Nam
201 – Huỳnh Văn Nghệ
202 – Inrasara
203 – J.Leiba
204 – Ka Sô Liễng
205 – Khánh Chi
206 – Khánh Nguyên
207 – Khổng Dương
208 – Khổng Minh Dụ
209 – Khương Hữu Dụng
210 – Khương Minh Ngọc
211 – Kim Chuông
212 – Kim Dũng
213 – Kinh Kha
214 – Kiều Linh
215 – Kim Ba
216 – Lã Hoan
217 – La Quán Miên
218 – Lại Hồng Khánh
219 – Lai Vu
220 – Lam Giang
221 – Lâm Huy Nhuận
222 – Lâm Quang Mỹ
223 – Lâm Quý
224 – Lâm Thị Mỹ Dạ
225 – Lâm Xuân Vi
226 – Lan Sơn
227 – Lê An Dương
228 – Lê Anh Dũng
229 – Lê Anh Xuân
230 – Lê Anh Quốc
231 – Lệ Bình
232 – Lê Cảnh Nhạc
233 – Lê Chí
234 – Lê Đại Thanh
235 – Lê Đạt
236 – Lê Đình Cánh
237 – Lê Đức Thọ
238 – Lê Giang
239 – Lê Khả Sỹ
240 – Lê Hoài Nguyên
241 – Lê Hoàng Anh
242 – Lê Hoàng Dũng
243 – Lê Hường
244 – Lê Huy Mậu
245 – Lê Huy Quang
246 – Lê Khánh Mai
247 – Lê Kim
248 – Lê Kim Giao
249 – Lê Mai Anh
250 – Lê Minh Hoài
251 – Lê Minh Quốc
252 – Lê Nguyên Ngữ
253 – Lê Phương Liên (NV)
254 – Lê Quang Sinh
255 – Lê Quang Trang
256 – Lê Quốc Hán
257 – Lê Quốc Minh (NV)
258 – Lê Tân
259 – Lê Thanh Mi
260 – Lê Thành Nghị
261 – Lê Thị Kim
262 – Lê Thị Mây
263 – Lê Thái Sơn
264 – Lê Thu Thuỷ
265 – Lê Trúc Anh
266 – Lê Trung Nguyệt
267 – Lê Trí Viễn
268 – Lệ Thu
269 – Lê Vân
270 – Lê Văn Ngăn
271 – Lê Văn Vọng
272 – Lê Vũ Hạnh Phúc
273 – Lê Vũ Hùng
274 – Lê Xuân Đố
275 – Liên Nam
276 – Lò Cao Nhum
277 – Lò Ngân Sủn
278 – Lò Văn Cậy
279 – Lò Vũ Vân
280 – Lữ Giang
281 – Lữ Huy Nguyên
282 – Lương An
283 – Lương Định
284 – Lương Hữu
285 – Lương Minh Cừ
286 – Lương Ngọc An
287 – Lương Quy Nhân
288 – Lương Sĩ Cầm
289 – Lưu Kỳ Linh
290 – Lưu Quang Vũ
291 – Lưu Quang Thuận
292 – Lưu Quốc Bình
293 – Lưu Trùng Dương
294 – Lưu Trọng Lư
295 – Lý Biên Cương
296 – Lý Hoài Xuân
297 – Mã A Lềnh
298 – Mã Én Hằng
299 – Mã Giang Lân
300 – Mã Thế Vinh
301 – Ma Trường Nguyên
302 – Mai Hồng Liên
303 – Mai Liễu
304 – Mai Linh
305 – Mai Nam Thắng
306 – Mai Ngọc Thanh
307 – Mai Ngọc Uyển
308 – Mai Quỳnh Nam
309 – Mai Văn Hai
310 – Mai Văn Hoan
311 – Mai Văn Phấn
312 – Mạnh Lê
313 – Mào Văn Ết
314 – Minh Hạnh
315 – Minh Hiệu
316 – Minh Huệ
317 – Mộng Huyền
318 – Mộng Tuyết
319 – Mùa A Sấu
320 – Nam Hà
321 – Nam Trân
322 – Ngàn Thương
323 – Ngân Giang
324 – Ngân Hoa
325 – Ngân Vịnh
326 – Nghiêm Đa Văn
327 – Nghiêm Huyền Vũ
328 – Nghiêm Thị Hằng
329 – Ngô Kha
330 – Ngô Minh
331 – Ngô Quân Miện
332 – Ngô Quang Nam
333 – Ngô Thế Oanh
334 – Ngô Văn Phú
335 – Ngô Viết Dinh
336 – Ngô Xuân Thắng
337 – Ngọc Bái
338 – Ngọc Căn
339 – Ngọc Phượng
340 – Ngũ Liên Tùng
341 – Nguyễn An Ninh
342 – Nguyễn Bá
343 – Nguyễn Bách
344 – Nguyễn Bắc Sơn
345 – Nguyễn Bao
346 – Nguyễn Bảo Chân
347 – Nguyễn Bính
348 – Nguyễn Bùi Vợi
349 – Nguyễn Châu
350 – Nguyễn Chí Hiếu
351 – Nguyễn Công Bình
352 – Nguyễn Công Ký
353 – Nguyễn Duy
354 – Nguyễn Đình
355 – Nguyễn Đình Ảnh
356 – Nguyễn Đình Chiến
357 – Nguyễn Đình Di
358 – Nguyễn Đình Hồng
359 – Nguyễn Địch Long
360 – Nguyễn Đình Thi
361 – Nguyễn Đình Thư
362 – Nguyễn Đình Tiên
363 – Nguyễn Đức Lưu
364 – Nguyễn Đức Mẫn
365 – Nguyễn Đức Mậu
366 – Nguyễn Đức Mậu
367 – Nguyễn Đức Quang
368 – Nguyễn Giang
369 – Nguyễn Hà
370 – Nguyễn Hải Phương
371 – Nguyễn Hải Trừng
372 – Nguyễn Hoa
373 – Nguyễn Hồi Thủ
374 – Nguyễn Hồng Hà
375 – Nguyễn Hoàng Sơn
376 – Nguyễn Hưng Hải
377 – Nguyễn Huy Dung
378 – Nguyễn Huy Ước
379 – Nguyễn Hữu Bài
380 – Nguyễn Hữu Huy Nhật
381 – Nguyễn Hữu Quý
382 – Nguyễn Hữu Hà
383 – Nguyễn Khắc Hào
384 – Nguyễn Khắc Phục
385 – Nguyễn Khắc Thạch
386 – Nguyễn Khoa Điềm
387 – Nguyễn Khoa Như Ý
388 – Nguyễn Khôi
389 – Nguyễn Kim Thành
390 – Nguyễn Kim Anh
391 – Nguyễn Lâm
392 – Nguyễn Lâm Cẩn
393 – Nguyễn Lập Em
394 – Nguyễn Lê
395 – Nguyễn Linh Khiếu
396 – Nguyễn Long
397 – Nguyễn Mỹ
398 – Nguyễn Nghĩa Vụ
399 – Nguyễn Ngọc Hưng
400 – Nguyễn Ngọc Ly
401 – Nguyễn Ngọc Oánh
402 – Nguyễn Ngọc Phú
403 – Nguyễn Ngọc San
404 – Nguyễn Nhã
405 – Nguyễn Nhược Pháp
406 – Nguyễn Phan Hách
407 – Nguyễn Phương Thảo
408 – Nguyễn Quang Hà
409 – Nguyễn Quang Thiều
410 – Nguyễn Quang Tính
411 – Nguyễn Quốc Anh
412 – Nguyễn Sĩ Đại
413 – Nguyễn Sơn
414 – Nguyễn Sơn 1
415 – Nguyễn Tấn On
416 – Nguyễn Tấn Sĩ
417 – Nguyễn Thái Sơn
418 – Nguyễn Thái Vận
419 – Nguyễn Thanh Kim
420 – Nguyễn Thanh Mừng
421 – Nguyễn Thanh Nhã
422 – Nguyễn Thành Phong
423 – Nguyễn Thế Vinh
424 – Nguyễn Thị Bảy
425 – Nguyễn Thị Hồng
426 – Nguyễn Thị Hồng Ngát
427 – Nguyễn Thị Ngọc Hà
428 – Nguyễn Thị Mai
429 – Nguyễn Thị Minh Thông
430 – Nguyễn Thị Thanh Toàn
431 – Nguyễn Thiệu Dụ
432 – Nguyễn Tùng Linh
433 – Nguyễn Thu Hương
434 – Nguyễn Thuỵ Kha
435 – Nguyễn Trác
436 – Nguyễn Trọng Định
437 – Nguyễn Trọng Khánh
438 – Nguyễn Trọng Hoàn
439 – Nguyễn Trọng Oánh
440 – Nguyễn Trọng Tạo
441 – Nguyễn Trọng Tín
442 – Nguyễn Trọng Văn
443 – Nguyễn Tường Văn
444 – Nguyễn Văn Chương
445 – Nguyễn Văn Chương
446 – Nguyễn Văn Dinh
447 – Nguyễn Văn Hiếu
448 – Nguyễn Văn Hùng
449 – Nguyễn Văn Thái
450 – Nguyễn Văn Toại
451 – Nguyễn Viết Lãm
452 – Nguyễn Việt Bắc
453 – Nguyễn Việt Chiến
454 – Nguyễn Vũ Tiềm
455 – Nguyễn Vĩ
456 – Nguyễn Xuân Hải
457 – Nguyễn Xuân Hạnh
458 – Nguyễn Xuân Huy
459 – Nguyễn Xuân Thâm
460 – Nguyễn Xuân Sanh
461 – Nông Quốc Chấn
462 – Nông Thị Ngọc Hoà
463 – Nông Viết Toại
464 – Phác Văn
465 – P.N.Thường Đoan
466 – Phạm Công Trứ
467 – Phạm Đạo
468 – Phạm Đình Ân
469 – Phạm Doanh
470 – Phạm Đức
471 – Phạm Hầu
472 – Phạm Huy Thông
473 – Phạm Hổ
474 – Phạm Hồ Thu
475 – Phạm Khải
476 – Phạm Khoa Văn
477 – Phạm Mỹ Trinh
478 – Phạm Ngà
479 – Phạm Ngọc Cảnh
480 – Phạm Như Hà
481 – Phạm Nguyên Thạch
482 – Phạm Phất
483 – Phạm Quốc Ca
484 – Phạm Sĩ Đại
485 – Phạm Sỹ Sáu
486 – Phạm Tăng
487 – Phạm Thế Minh
488 – Phạm Thị Ngọc Liên
489 – Phạm Thiên Thư
490 – Phạm Thu Yến
491 – Phạm Tiến Duật
492 – Phạm Trọng Thanh
493 – Phạm Trường Thi
494 – Phạm Văn Vui
495 – Phạm Việt Thư
496 – Phạm Vĩnh
497 – Phạm Vũ
498 – Phan Bội Châu
499 – Phan Châu Trinh
500 – Phan Cung Việt
501 – Phan Đức Chính
502 – Phan Hồng Khánh
503 – Phan Hữu Giản
504 – Phan Khắc Khoan
505 – Phan Khôi
506 – Phan Minh Đạo
507 – Phan Quế
508 – Phan Quốc Bình
509 – Phan Thanh Phước
510 – Phan Thế Cải
511 – Phan Thị Thanh Nhàn
512 – Phan Tường Niệm
513 – Phan Văn Dật
514 – Phan Văn Tử
515 – Phan Vũ
516 – Phan Xuân Hạt
517 – Phi Tuyết Ba
518 – Phong Tâm
519 – Phù Sa Lộc
520 – Phùng Khắc Bắc
521 – Phùng Ngọc Hùng
522 – Phùng Quán
523 – Pờ Sảo Mìn
524 – Prê Kimala – mak
525 – Quan Huy Ích
526 – Quang Chuyền
527 – Quang Dũng
528 – Quang Huy
529 – Quang Khải
530 – Quách Ngọc Thiên
531 – Quách Tấn
532 – Quốc Thành
533 – Quỳnh Dao
534 – Sầm Nga Di
535 – Sơn Thu
536 – Song Hào
537 – Sóng Hồng
538 – T.T.K.H
539 – Tạ Hữu Yên
540 – Tạ Minh Châu
541 – Tạ Quốc Bửu
542 – Tạ Văn Sỹ
543 – Tạ Vũ
544 – Tản Đà
545 – Tần Hoài Dạ Vũ
546 – Tăng Hữu Thơ
547 – Tế Hanh
548 – Thạch Quỳ
549 – Thái Can
550 – Thái Giang
551 – Thái Thăng Long
552 – Thái Vĩnh Linh
553 – Thai Sắc
554 – Thâm Tâm
555 – Thân Như Thơ
556 – Thanh Giang
557 – Thanh Hải
558 – Thanh Hào
559 – Thanh Nguyên
560 – Thanh Thản
561 – Thanh Thảo
562 – Thanh Tịnh
563 – Thanh Tùng
564 – Thanh Quế
565 – Thao Thao
566 – Thảo Phương
567 – Thảo Vi
568 – Thế Hùng
569 – Thế Lữ
570 – Thế Mạc
571 – Thế Sinh
572 – Thi Hoàng
573 – Thi Ngọc
574 – Thi Sảnh
575 – Thôi Hữu
576 – Thợ Rèn
577 – Thu Bồn
578 – Thu Hồng
579 – Thu Loan
580 – Thu Nguyệt
581 – Thu Trang
582 – Thục Mỹ
583 – Thuỵ Anh
584 – Thuý Bắc
585 – Thúc Hà
586 – Thúc Tề
587 – Thương Hoài Thương
588 – Thy Ngọc
589 – Tô Đông Hải
590 – Tô Duy Thạch
591 – Tô Hà
592 – Tô Hoàn
593 – Tố Hữu
594 – Tô Ngọc Thạch
595 – Tô Nhược Châu
596 – Tố Phang
597 – Trang Nghị
598 – Trần Anh Thái
599 – Trần Anh Trang
600 – Trần Cẩn
601 – Trần Cao Sơn
602 – Trần Chấn Uy
603 – Trần Công Tùng
604 – Trần Dạ Lữ
605 – Trần Dần
606 – Trần Đăng Khoa
607 – Trần Đăng Thao
608 – Trần Đương
609 – Trần Hoà Bình
610 – Trần Hoài Quang
611 – Trần Hùng
612 – Trần Hữu Nghiễm
613 – Trần Huy Liệu
614 – Trần Hữu Thung
615 – Trần Huyền Trân
616 – Trần Khắc Tám
617 – Trần Kim Bảng
618 – Trần Kim Hoa
619 – Trần Lâm Bình
620 – Trần Lệ Thu
621 – Trần Lê Văn
622 – Trần Lê Văn
623 – Trần Mai Ninh
624 – Trần Mạnh Hảo
625 – Trần Mạnh Tiến
626 – Trần Mạnh Thường
627 – Trần Ngọc Hưởng
628 – Trần Ngọc Tảo
629 Trần Ngọc Tuấn
630 – Trần Nguyên Đào
631 – Trần Nhật Lam
632 – Trần Nhật Thu
633 – Trần Nhật Tuấn
634 – Trần Nhuận Minh
635 – Trần Nhương
636 – Trần Ninh Hồ
637 – Trần Quang Long
638 – Trần Quang Quý
639 – Trần Quang Tiến
640 – Trần Quy
641 – Trần Quốc Thực
642 – Trần Tâm
643 – Trần Thanh Pôn
644 – Trần Thế Tuyển
645 – Trần Thị Huyền Trang
646 – Trần Thị Khánh Hội
647 – Trần Thị Mỹ Hạnh
648 – Trần Thị Nương
649 – Trần Thị Thuý Giang
650 – Trần Thị Vân Trung
651 – Trần Trọng Toàn
652 – Trần Thương Bá
653 – Trần Trung Hiếu
654 – Trần Tuấn Khải
655 – Trần Vạn Giã
656 – Trần Văn Loa
657 – Trần Vàng Sao
658 – Trần Vũ Mai
659 – Trần Xuân Định
660 – Triều Ân
661 – Triệu Đức Thanh
662 – Triệu Kim Văn
663 – Triệu Lam Châu
664 Triệu Nguyễn
665 – Trịnh Anh Đạt
666 – Trịnh Bích Ba
667 – Trịnh Bửu Hoài
668 – Trịnh Công Lộc
669 – Trinh Đường
670 – Trịnh Hoài Giang
671 – Trịnh Thanh Sơn
672 – Trọng Khánh
673 – Trúc Chi
674 – Trúc Cương
675 – Trúc Thông
676 – Trường Giang
677 – Trương Công Thuốt
678 – Trương Nam Hương
679 – Trương Ngọc Liên
680 – Trương Nhân Huyền
681 – Trương Sỹ Hùng
682 – Trương Thị Kim Dung
683 – Trương Tuấn Lương
684 – Trương Văn Ngọc
685 – Trương Vĩnh Tuấn
686 – Trương Xuân Huy
687 – Trương Xương
688 – Tùng Bách
689 – Tú Mỡ
690 – Tú Oanh
691 – Từ Diễn Đồng
692 – Từ Kế Tường
693 – Từ Ngàn Phố
694 – Từ Quốc Hoài
695 – Từ Thế Mộng
696 – Tương Phố
697 – Tuyết Nga
698 – Văn Cao
699 – Văn Công
700 – Văn Công Hùng
701 – Văn Đức Thu
702 – Vân Đài
703 – Văn Đắc
704 – Văn Lê
705 – Văn Lợi
706 – Vân Long
707 – Văn Thanh
708 – Văn Thảo Nguyên
709 – Văn Thức
710 – Vi Quốc Hiệp
711 – Viễn Phương
712 – Việt Anh
713 – Việt Chung Tử
714 – Việt Dung
715 – Việt Phương
716 – Vĩnh Mai
717 – Vĩnh Nguyên
718 – Vĩnh Quang Lê
719 – Võ Bá Cường
720 – Võ Huy Tâm
721 – Võ Liêm Sơn
722 – Võ Sa Hà
723 – Võ Quê
724 – Võ Thanh An
725 – Võ Văn Trực
726 – Vũ Ân Thy
727 – Vũ Bé
728 – Vũ Cao
729 – Vũ Chấn Nam
730 – Vũ Duy Thông
731 – Vũ Đình Hạnh
732 – Vũ Đình Minh
733 – Vũ Đình Liên
734 – Vũ Đình Văn
735 – Vũ Hiển
736 – Vũ Hồng
737 – Vũ Hoàng Chương
738 – Vũ Hùng
739 – Vũ Hữu Định
740 – Vũ Kiều Oanh
741 – Vũ Mão
742 – Vũ Nho
743 – Vũ Ngọc Bình
744 – Vũ Quần Phương
745 – Vũ Quốc Ái
746 – Vũ Quang Tần
747 – Vũ Thanh Hương
748 – Vũ Thị Huyền
749 – Vũ Thị Khương
750 – Vũ Thị Thành
751 – Vũ Thị Tú Anh
752 – Vũ Thu Hằng
753 – Vũ Tuyên Hoàng
754 – Vũ Từ Trang
755 – Vũ Xuân Hoát
756 – Vương Anh
757 – Vương Linh
758 – Vương Tâm
759 – Vương Thừa Bình
760 – Vương Thừa Việt
761 – Vương Trọng
762 – Vương Trung
763 – Vương Tùng Cương
764 – Xích Điểu
765 – Xuân Diệu
766 – Xuân Đường
767 – Xuân Hoà
768 – Xuân Hoài
769 – Xuân Hoàng
770 – Xuân Mai
771 – Xuân Miễn
772 – Xuân Quỳnh
773 – Xuân Sách
774 – Xuân Tâm
775 – Xuân Thêm
776 – Xuân Thuỷ
777 – Xuân Tùng
778 – Xuân Tửu
779 – Y Điêng
780 – Yên Đức
781 – Yến Lan
782 – Ý Nhi
783 – Y Phương
784 – Yến Thanh
785 – Yên Thao
Danh sách Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20 có thê chưa đầy đủ mong quáy độc giả bổ sung thêm vào phần bình luận.