Em hãy cho biết sau chiến tranh thế giới thứ hai một cuộc cách mạng KH – KT đã diễn ra

a. Mục đích.
b. Thành tựu chủ yếu.
c. Tác động? Thái độ của em trước tác động đó.
d. Việt Nam có thuận lợi gì trước cuộc cách mạng KH – KT.

a. Cuộc cách mạng KH-KT hiện nay diễn ra là do nhằm đáp ứng những nhu cầu vật chất ngày càng cao của cuộc sống con người, nhất là trong tình hình bùng nổ dân số thế giới và các nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng vơi cạn nghiêm trọng..

b. Những thành tựu chủ yếu:

– Khoa học cơ bản con người đã đạt được những phát minh to lớn, đánh dấu bước nhảy vọt trong toán, lý, hóa, sinh…..
– Các phát minh lớn về công cụ sản xuất,máy tính điện tử, máy tự động và hệ thống máy tự động,hàng loạt những công cụ mới với chức năng hết sức hiện đại.
– Nguồn năng lượng mới hết sức phong phú năng lượng nguyên tử,năng lượng mặt trời,năng lượng gió….
– Sáng chế ra những vật liệu mới.Chất pô-li-me đang giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong đời sống hằng ngày của con người..
– cuộc” Cách mạng xanh” trong nông nghiệp với những biện pháp cơ khí hóa…..
– Giao thông vận tải,thông tin liên lạc với những loại máy bay siêu âm khổng lồ,tàu hỏa cao tốc…Trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ.phóng thành công vệ tinh nhân tạo….

READ:  Phân tích đường lối kháng chiến của ta?

c. Tác động.

– Tích cực: Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật đã cho phép con người thực hiện bước nhảy vọt chưa từng thấy về sản xuất, năng suất lao động,nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của con người với những hàng hóa mới và tiện nghi mới.
+ Cách mạng KH-KT đã đưa tới những thay đổi lớn lao về cơ cấu dân cư lao động với xu hướng tỉ lệ dân cư lao động trong nông nghiệp và công nhiệp giảm dần……
– Tiêu cực: Cuộc C/M khoa học – kĩ thuật cũng mang lại những hậu quả tiêu cực.Đó là việc chế tạo các loại vũ khí và phương tiện quân sự có sức tàn phá và hủy diệt sự sống. Đó là ô nhiễm môi trường, nhiễm phóng xạ……
+ Thái độ của HS: Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng, cũng như tác hại của cuộc C/M KH-KT đối với cuộc sống con người. Tích cực học tập để có tri thức lĩnh hội được dễ dàng kiến thức của nhân loại.
– Tham gia các hoạt động phù hợp với lứa tuổi, bảo vệ hòa bình, bảo vệ môi trường, trồng cây xanh…Vận động những người xung quanh cùng thực hiện.

READ:  Hoàn cảnh lịch sử và sách lược lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù để đưa cách mạng vượt qua khó khăn thử thách tháng 9/1945 – 12/1946?

d. Thuận lợi: Được tiếp thu, học tập những tiến bộ của khoa học – kĩ thuật của thế giới, thúc đẩy tiềm năng trí tuệ, sáng tạo của người Việt Nam. Rút ra bài học kinh nghiệm của các nước phát triển, tìm hướng giải quyết cho phù hợp với hoàn cảnh đất nước.