Hãy kể tên các cơ quan chính của Liên Hợp Quốc? Việt Nam ra nhập vào Liên Hợp Quốc vào năm nào? Hiện nay ở Việt Nam có bao nhiêu tổ chức của Liên Hợp Quốc đang hoạt động? Các tổ chức này đã giúp đỡ Việt Nam như thế nào trong thời gian qua?

Cơ quan chính của Liên hợp quốc

 • Đại hội đồng: Hội nghị của tất cả các nước thành viên, mỗi năm họp một lần
 • Hội đồng bảo an: Cơ quan chính trị quan trọng nhất. Hội đồng bảo an không phục tùng đại hội đồng.
 • Ban thư kí: Đứng đầu là tổng thư kí có nhiệm kì 3 năm.

Việt Nam ra nhập Liên hợp quốc

 • Trong phiên họp ngày 20/9/1977, Chủ tịch khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, thứ trưởng ngoại giao Nam Tư đã trịnh trọng nói “Tôi tuyên bố: Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được công nhận là thành viên của Liên hợp quốc.” Việt Nam là thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc.

Một số tổ chức của Liên hợp quốc đang hoạt động tại Việt Nam

 • PAM: Chương trình Lương thực.
 • FAO: Tổ chức Lương thực.
 • WHO: Tổ chức Y tế thế giới.
 • UNICEF: Qũy nhi đồng Liên hợp quốc.
 • UNESSCO: Tổ chức văn hóa giáo dục và khoa học.
READ:  Đề cương ôn tập môn Lịch sử vào lớp 10

Những việc làm của Liên hợp quốc giúp đỡ Việt Nam

 • Chăm sóc trẻ em, các bà mẹ có thai và nuôi con nhỏ, tiêm chủng phòng dịch, đào tạo nguồn nhân lực, giúp đỡ các vùng bị thiên tai, các dự án trồng rừng, cải cách hành chính, ngăn chặn đại dịch AIDS, giáo dục….
 • Chương trình phát triển của Liên hợp quốc UNDP viện trợ khoảng 270 triệu USD, quỹ nhi đồng Liên hợp quốc giúp 300 triệu USD, quỹ dân số thế giới UNFPA giúp 86 triệu USD, tổ chức nông lương thế giới FAO giúp 76 triệu USD.