Nguyên nhân nào dẫn đến sự khủng hoảng và sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu?

Nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng và sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu

  • Do tác động của cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973
  • Chậm trễ trong việc đề ra các cải cách về kinh tế – xã hội
  • Sai lầm của Ban lãnh đạo
  • Sự phá hoại của các thế lực chống đối

Nội dung liên quan

READ:  Trình bày đối sách của lãnh tụ Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong đấu tranh chống giặc ngoài thù trong những năm 45-46?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]