Hãy nêu ý nghĩa và tác động của cuộc CM KH – KT lần thứ II đối với đời sống xã hội. Con người đã phải làm gì để hạn chế các tác động tiêu cực của cuộc CM KH – KT hiện đại?

Ý nghĩa của cuộc CM KH – KT lần thứ II đối với đời sống xã hội – con người:

 • Đó là mốc son chói lọi trong lịch sử tiến hóa của văn minh nhân loại.
 • Mang lại những thành tựu kỳ diệu và thay đổi to lớn trong cuộc sống con người.
  • Con người có những bước nhảy vọt chưa từng thấy về sản xuất và năng suất lao động.
  • Mức sống và chất lượng cuộc sống được nâng cao
  • Cơ cấu dân cư thay đổi: lao động nông-công nghiệp giảm, lao động dịch vụ tăng, lao động trí tuệ là phổ biến.

Hậu quả của cuộc CM KH – KT lần thứ II đối với đời sống xã hội – con người:

 • Chế tạo ra những loại vũ khí và quân sự có sức tàn phá và hủy diệt cuộc sống.
 • Ô nhiễm môi trường nặng nề, xuất hiện những căn bệnh hiểm nghèo.
 • Tai nạn lao động và tai nạn giao thông tăng