Hiện tại tôi đang có ý định ký kết hợp đồng lao động với công ty X, nhưng tôi đang phân vân trong việc lựa chọn loại hợp đồng lao động. Vậy xin hỏi, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về các loại hợp đồng lao động? Trong trường hợp đã ký kết hợp đồng lao động có thời hạn (để có thêm thời gian tìm hiểu về công ty), sau khi hết hạn hợp đồng, nếu tôi muốn gắn bó lâu dài với công ty thì có được chuyển sang hợp đồng lao động không xác định thời hạn không?

Điều 22 Bộ luật lao động 2012 quy định về loại hợp đồng lao động. Theo đó, hợp đồng lao động được giao kết theo một trong các hình thức sau đây:

– Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

– Hợp đồng lao động xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

– Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Khi hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng lao động xác định thời hạn trên trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

READ:  Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện như thế nào?

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Như vậy, theo quy định trên, sau khi hết hạn hợp đồng lao động xác định thời hạn, bạn hoàn toàn có thể ký kết hợp đồng không xác định thời hạn. Việc ký kết có thể được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trong trường hợp không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng của bạn mặc nhiên trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Nếu hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì sau khi hết hạn hợp đồng này, nếu bạn vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.