Hình ảnh gây ấn tượng và thể hiện sự liên tưởng, tưởng tượng trong Luỹ tre của Nguyễn Công Dương

Trong bài thơ Luỹ tre của nhà thơ Nguyễn Công Dương có đoạn:

Mỗi sớm mai thức dậy

Luỹ tre xanh rì rào

Ngọn tre cong vọng vó

Kéo mặt trời lên cao.

Trong đoạn thơ trên, em thích nhất hình ảnh thơ nào? Nói rõ vì sao em thích?

 tre viet nam

Gợi ý

Hình ảnh gây ấn tượng mạnh cho người đọc và thể hiện sự liên tưởng, tưởng tượng dộc đáo của tác giả là hình ảnh:

Ngọn tre cong gọng vó

Kéo mặt trời lên cao.

Các sự vật: ngọn tre-gọng vó-mặt trời vốn dĩ không liên quan tới nhau. Nhưng qua liên tưởng, tưởng tượng của tác giả thể hiện trong hai dòng thơ trên, các sự vật này dường như có sự liên hệ với nhau: ngọn tre cong cong như cái gọng vó, cái gọng vó lại đang kéo mặt trời lên cao. Cảnh vật như hoà quyện vào nhau, tạo nên sự sống động cho hình ảnh thơ.