Khi nào thì nên thực hiện sơ tuyển nhà thầu? Phân biệt hồ sơ mời sơ tuyển nhà thầu và hồ sơ mời thầu

– Nên sơ tuyển nhà thầu khi

+ Việc sơ tuyển nhà thầu được thực hiện trước khi tổ chức đấu thầu nhằm chọn được các nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của gói thầu để mời tham gia đấu thầu; đối với các gói thầu mua sắm hàng hoá, gói thầu EPC có giá gói thầu từ ba trăm tỷ đồng trở lên, gói thầu xây lắp có giá gói thầu từ hai trăm tỷ đồng trở lên phải được tiến hành sơ tuyển.

+ Trong hầu hết gói thầu thường không sử dụng sơ tuyển, đối với những gói thầu 200-300 tỷ cần đánh giá sơ tuyển. Nhằm lọc bớt những nhà dự thầu không đủ năng lực để mời thầu, tránh tốn kém về mặt tiền bạc cũng như thời gian đối với các bên cả bên dự thầu và bên mời thầu.

+ Chỉ với những dự án lớn phức tạp đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, những nó lại thu hút được nhiều nhà dự thầu thì cần thực hiện sơ tuyển nhà thầu, nhằm lựa chọn những nhà dự thầu đủ trình độ chuyên môn và lọc bớt những nhà thầu không đủ tiêu chuẩn.

– Phân biệt hồ sơ mời sơ tuyển nhà thầu và hồ sơ mời thầu

Tiêu chíHồ sơ mời sơ tuyển nhà thầuHồ sơ mời thầu
Khái niệmHồ sơ mời sơ tuyển là toàn bộ tài liệu bao gồm các yêu cầu
về năng lực và kinh nghiệm đối với nhà thầu làm căn cứ pháp
lý để bên mời thầu lựa chọn danh sách nhà thầu mời tham gia
đấu thầu.
Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho đấu thầu
rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế bao gồm các yêu cầu cho một
gói thầu làm căn cứ pháp lý để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự
thầu và để bên mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa
chọn nhà thầu trúng thầu; là căn cứ cho việc thương thảo,
hoàn thiện và ký kết hợp đồng.
Nội dungBộ hồ sơ dự tuyển ít phức tạp hơn bộ hồ sơ mời thầu. Chủ
yếu giới thiệu năng lực chung của nhà thầu : năng lực kinh
nhiệm, năng lực kĩ thuật, năng lực tài chính
Bộ hồ sơ mời thầu phức tạp hơn bộ hồ sơ dự tuyển.

– Yêu cầu về mặt kỹ thuật

– Yêu cầu về mặt tài chính, thương mại

– Tiêu chuẩn đánh giá, điều kiện ưu đãi(nếu có), thuế và
các điều kiện khác.

Đánh giá bộ hồ sơ chi tiết hơn so với bộ hồ sơ sơ tuyển.

Mục tiêuChọn được các nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu
cầu của gói thầu để mời tham gia đấu thầu chứ không phải là
người làm dự án của mình.Tăng được nguồn cung cấp để dễ cho nhà mời thầu sau bước sơ
tuyển sẽ mời thầu
Chọn được các nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu
cầu của gói thầu để thực hiện gói thầu.
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]
READ:  Đấu thầu một túi hồ sơ là gì? Đấu thầu hai túi hồ sơ là gì? Đấu thầu hai giai đoạn là gì?