Sau khi đã nghiệm thu hợp đồng nhà thầu trúng thầu và đưa một phong trong thời gian vừa qua?

Trách nhiệm của bên mời thầu là tiến hành lựa chọn được nhà thầu phù hợp nhất để thực hiện gói thầu. Trong quá trình tiến hành, bên mời thầu phải đảm bảo những nguyên tắc như cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, không được có những hành vi thông đồng với một nhà thầu nào đó để giúp họ trúng thầu, cũng không được có những hành vi khác vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu.

Sau khi đã nghiệm thu hợp đồng thì bên mời thầu cũng hết trách nhiệm đối với gói thầu, không còn làm việc và có mối liên hệ nào với nhà thầu trúng thầu nữa. Và nếu bên mời thầu không có mối quan hệ bất bình thường, không minh bạch với nhà thầu trúng thầu thì việc nhà thầu đưa phong bì cảm ơn, bên mời thầu hoàn toàn có thể nhận với điều kiện khoản tiền đó có gía trị hợp lý, không quá lớn bao hàm một ý đồ chưa thể hiện rõ ràng nào đó của nhà thầu.Vì khi đó, việc nhận phong bì không nhằm mục đích bên mời thầu phải giúp đỡ một việc gì đó cho nhà thầu liên quan đến gói thầu đó, tức là không có động cơ thiếu trong sáng, vi phạm pháp luật ở đây, mà chỉ là sự cảm ơn đơn thuần về sự giúp đỡ trong khuôn khổ trách nhiệm và quy định của pháp luật của bên mời thầu.

READ:  Gói thầu là gì? Tại sao một dự án lại được phân chia thành các gói thầu khác nhau?

Tuy nhiên, sự việc sẽ khác nếu nó là lời cảm ơn đối với sự giúp đỡ thiếu trong sáng, vi phạm pháp luật của bên mời thầu hoặc cá nhân người đại diện trong quá trình lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng. Hoặc kèm theo phong bì là sự đề nghị giúp đỡ từ phía bên mời thầu nếu có tranh chấp sau này liên quan đến việc thực hiện hợp đồng trái pháp luật của nhà thầu hoặc giúp đỡ trong việc đấu thầu một gói thầu khác sau đó. Tất cả, khi bị phanh phui thì hành động nhận phong bì đó là trái pháp luật và người nhận có thể bị kiện vì có hành vi tư lợi gây hại cho nhà đầu tư.

Trong trường hợp người đại diện muốn đề phòng mọi rủi ro có thể xảy ra từ việc nhận tiền thì họ có thể từ chối không nhận và gợi ý một món quà với giá trị không quá lớn.

READ:  Có mấy hình thức lựa chọn nhà thầu? Phân biệt đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế.

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]