Lịch sử 7 – Bài 18: CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ HỒ VÀ PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA CHỐNG QUÂN MINH ĐẦU THẾ KỈ XVI

Trong bài này các em cần nắm vững nét chính về cuộc kháng chiến chống quân Minh và sự thất bại nhanh chóng của nhà Hồ. Thấy được chính sách đô hộ của nhà Minh và các cuộc khởi nghĩa chống quân Minh đầu TK XV.

1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ.

– 11-1406,nhà Minh huy động 20 vạn quân cùng hàng chục vạn dân phu ,do tướng Trương Phụ cầm đầu ,chia làm hai cánh tràn vào biên giới nước ta.

– Quân xâm lược Minh tràn qua biên giới Lạng Sơn, Nhà Hồ chống cự không được phải lui về bờ nam sông Nhị ,cố thủ ở thành Đa Bang .

– Cuối 1/1407, quân Minh đánh chiếm Đa Bang rồi tràn xuống chiếm Đông Đô, nhà Hồ lui về Tây Đô.

– 4/1407, quân Minh chiếm Tây Đô, nhà Hồ chạy về Hà Tĩnh, Hồ Quý Ly bị bắt. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ nhanh chóng bị thất bại.

READ:  Trình bày những nét chính về tổ chức quân đội và luật pháp thời Lê sơ?

2. Chính sách cai trị của nhà Minh.

Chính trị: Nhà Minh biến nước ta thành quận huyện của Trung Quốc như thời Bắc thuộc: thiết lập chính quyền thống trị trên khắp đất nước ta; xóa bỏ quốc hiệu nước ta,sát nhập vào Trung Quốc.

Kinh tế: đặt ra hàng trăm thứ thuế, bắt phụ nữ và trẻ em vế Trung Quốc làm nô tì.

Văn hóa: Thi hành chính sách đồng hóa ngu dân,bắt nhân dân phải bỏ phong tục tập quán của mình.

Xã hội: thêm khủng hoảng sâu sắc, đất nước bị tàn phá, lạc hậu nhân dân lâm vào cảnh lầm than điêu đứng.

3. Những cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần

a. Khởi nghĩa Trần Ngôi (1407 – 1409)

– Tháng 10-1407 Trần Ngỗi tự xưng là Giản Định hoàng Đế lên làm minh chủ.

– Đầu năm 1408 Trần Ngỗi kéo quân vào Nghệ An, được Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân hưởng ứng.

– Tháng 12-1408 nghĩa quân đánh tan 4 vạn quân Minh ở Bô Cô.

– Năm 1409 cuộc khởi nghĩa bị thất bại.

READ:  Lịch sử 7 - Bài 13: NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỶ XIII

b. Khởi nghĩa Trần Quý Khoáng (1409-1414)

– Sau khi Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân bị bị giết, con của hai ông là Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị cùng nhiều nghĩa quân bỏ vào Nghệ An, năm 1409 đưa Trần Qúy Khoáng lên ngôi lấy niên hiệu là Trùng Quang Đế.

– Cuộc khởi nghĩa phát triển nhanh chóng từ Thanh Hóa đến Hóa Châu.

– Năm 8/1413, quân Minh tăng cường đàn áp cuộc khởi nghĩa thất bại.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]