Lịch sử 7 – ÔN TẬP CHƯƠNG V

Chúng ta đã tìm hiểu tình hình đất nước từ thế kỷ XVI – XVIII qua nội dung bài 22 và bài 23, tình hình chính trị, xã hội nước ta không ổn định, chiến tranh liên tục đời sống nhân dân cực khổ, sự phát triển kinh tế ở 2 đàng có sự khác nhau

1) Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền

– Sự mục nát của triều đình phong kiến, tha hóa của tầng lớp thống trị.

– Chiến tranh phong kiến.

– Nam – Bắc triều.

– Chiến tranh Trịnh – Nguyễn.

Quang trung thống nhất đất nước.

– Lật đổ chính quyền các tập đoàn phong kiến.

– Đánh đuổi giặc ngoại xâm.

– Phục hồi kinh tế văn hoá.

Nội dung liên quan

READ:  Lịch sử 7 - Bài 24: KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỶ XVIII
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]