Luật biên giới quốc gia quy định những vấn đề gì?

Luật Biên giới quốc gia quy định những vấn đề gì?

Luật Biên giới quốc gia quy định về biên giới quốc gia:
– Chế độ pháp lý, bảo vệ biên giới quốc gia và khu vực biên giới.
– Xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và khu vực biên giới.
– Chế độ pháp lý và bảo vệ vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định phù hợp với Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và các điều ước Quốc tế khác mà Việt Nam ký kết gia nhập.

Biên giới quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được hiểu như thế nào?

Theo quy định tại Điều 1 Luật Biên giới quốc gia: Biên giới quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đường và mặt thẳng đứng theo đường đó để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo trong đó có quần đảo Hòang Sa và quần đảo Trường Sa, vùng biển, lòng đất, vùng trời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.