Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng ở biển đông và các đảo, quần đảo

Vấn đề khai thác tổng hợp tài nguyên biển, đảo nước ta

a. Tại sao phải khai thác tổng hợp
– TN biển đa dạng: khoáng sản, sinh vật, du lịch, giao thông => khai thác tổng hợp mới có hiệu quả kinh tế và BVMT
– MT biển là liên thông, ko chia cắt nếu bị ô nhiễm sẽ gây thiệt hại lớn
– MT đảo nhỏ, tách biệt nên rất nhạy cảm đối với sự tác động của con người
b. Khai thác tổng hợp kinh tế biển
– Khai thác, chế biến hải sản:
+ Tránh khai thác quá mức nguồn lợi ven bờ, nguồn lợi có giá trị KT cao
+ Phát triển đánh bắt xa bờ để nâng cao sản lượng hải sản và bảo vệ chủ quyền
– Khai thác khoáng sản:
+ Khai thác dầu khí ở thềm lục địa phía N, đã và đang xây dựng nhà máy lọc dầu. Cần tránh gây ô nhiễm MT
+ Khai thác muối ở Bắc bộ và Duyên hải NTB
– Phát triển du lịch biển: các trung tâm du lịch biển ngày càng nhiều và được mở rộng nâng cấp: Hạ Long, Đồ Sơn, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu …
– Phát triển GTVT biển: Xây dựng nhiều cảng biển: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Vinh, Đà Nẵng, Dung Quất, Quy Nhơn, Nha Trang, Vũng Tàu…