Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng ở biển đông và các đảo, quần đảo

Vấn đề khai thác tổng hợp tài nguyên biển, đảo nước ta

a. Tại sao phải khai thác tổng hợp

– TN biển đa dạng: khoáng sản, sinh vật, du lịch, giao thông => khai thác tổng hợp mới có hiệu quả kinh tế và BVMT

– MT biển là liên thông, ko chia cắt nếu bị ô nhiễm sẽ gây thiệt hại lớn

– MT đảo nhỏ, tách biệt nên rất nhạy cảm đối với sự tác động của con người

b. Khai thác tổng hợp kinh tế biển

– Khai thác, chế biến hải sản:

+ Tránh khai thác quá mức nguồn lợi ven bờ, nguồn lợi có giá trị KT cao

+ Phát triển đánh bắt xa bờ để nâng cao sản lượng hải sản và bảo vệ chủ quyền

– Khai thác khoáng sản:

+ Khai thác dầu khí ở thềm lục địa phía N, đã và đang xây dựng nhà máy lọc dầu. Cần tránh gây ô nhiễm MT

READ:  Đặc điểm của quá trình đô thị hóa và ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển kinh tế xã hội nước ta - Địa lý

+ Khai thác muối ở Bắc bộ và Duyên hải NTB

– Phát triển du lịch biển: các trung tâm du lịch biển ngày càng nhiều và được mở rộng nâng cấp: Hạ Long, Đồ Sơn, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu …

– Phát triển GTVT biển: Xây dựng nhiều cảng biển: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Vinh, Đà Nẵng, Dung Quất, Quy Nhơn, Nha Trang, Vũng Tàu…

Nội dung liên quan

READ:  Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập - Ôn thi Địa lý
Đánh giá SAO
[Tổng: 1 Trung bình: 5]