Ngân hàng câu hỏi và đáp án tư tưởng Hồ Chí Minh (Phần 9)

Tiếp nối bộ câu hỏi thi trắc nghiệm môn tư tưởng Hồ Chí Minh dưới đây là các câu hỏi từ 401 tới câu 450. Nội dung phần này tập trung chủ yếu vào gia thế nguồn ngốc và thời kỳ đầu của Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước

Câu 401. Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. Ông sinh năm nào?

a. 1860
c. 1863
b. 1862 (Đ)
d. 1883

Câu 402. Thân mẫu Hồ Chí Minh là Hoàng Thị Loan. Bà sinh năm nào?

a. 1 865
c. 1868 (Đ)
b. 1866
d. 1870

Cấu 403. Huyện Bình Khê, nơi Cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ Hồ Chí Minh có thời kỳ làm tri huyện thuộc tính nào?

a. Quảng Nam
c. Bình Định (Đ)
b. Quảng Ngãi
d. Phan Thiết

Câu 404. Thân phụ của Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, cụ mất VàO năm nào?

a. 1919
c. 1939
b. 1929
d. 1949 (Đ)

Cấu 405. Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, Cụ qua đời tại đấu?

a. Long Xuyên
c. Đồng Nai
b. An Giang (Đ)
d. Cao Lãnh

Cấu 406. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà mất năm nào?

a. 1891
c. 1911
b. 1901 (Đ)
d. 1921

Câu 407. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà mất ở đấu?

a. Nghệ An
c. Huế (Đ)
b. Hà Tĩnh
d. Bình Định

Câu 408. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà sinh được mấy người con?

a. Một
c. Ba
b. Hai
d. Bốn (Đ)

Câu 409. Nguyễn Sinh Cung (Hồ Chí Minh) đến Huế lấn thứ nhất VàO năm nào?

a. 1895 (Đ)
c. 1898
b. 1896
d. 1901

Câu 410. Thân phụ Nguyễn Sinh Sắc làm lễ “vào làng” cho Sinh Cung VỚỈ tên mới là Nguyễn Tất Thành VàO thời gian nào?

a. Năm 1890
c. Năm 1902
b. Năm 1901 (Đ)
d. Năm 1911

Câu 411. Nguyễn Tất Thành đến Huế lấn thứ 2 năm nào?

a. 1904
c. 1906 (Đ)
b. 1905
d. 1908

Câu 412. Người thấy giáo đầu tiên của Nguyễn Tất Thành là ai?

a. Vương Thúc Quí
c. Trấn Tấn
b. Nguyễn Sinh Sắc (Đ)
d. Phan Bội Châu

Câu 413. Nguyễn Tất Thành VàO học trường Pháp-VỈệt Đông Ba năm nào?

a. 9/1905
c. 9/1907
b. 9/1906 (Đ)
d. 9/1908

Câu 414. Nguyễn Tất Thành học tại trường Quốc học Huế năm học nào?

a. Năm học 1905-1906
c. Năm học 1907-1908 (Đ)
b. Năm học 1906-1907
d. Năm học 1911-1912

Cấu 415. Nguyễn Tất Thành lấn đầu tiên tiếp xúc VỚỈ khẩu hiệu: “Tự do- Bình đẳng- Bấc ái” Vào năm nào?

a. 1904
c. 1908
b. 1905 (Đ)
d. 1917

Câu 416. Nguyễn Tất Thành đã tham dự cuộc biểu tình chống thuế của nông dân tỉnh Thừa Thiên VàO thời gian nào?

a. 5/1905
c. 5/1908 (Đ)
b. 5/1906
d. 5/1911

Câu 417. Nguyễn Tất Thành đến Quy Nhơn học thêm tiếng Pháp từ thời gian nào?

a. 9/1907
c. 9/1911
b. 9/1909 (Đ)
d. 9/1912

Câu 418. Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh thời gian nào?

a. 9/1908 đến 9/1909
c. 9/1910 đến 4/1911
b. 9/1910 đến 2/1911 (Đ)
d. 9/1910 đến 5/1911

Câu 419. Nguyễn Tất Thành bắt đầu làm việc trên tàu Amiran Latusơ Tơrệvin (Amiral Latouche Trévill) đang cập bến Nhà Rồng Sài Gòn để lấy hàng và đón khách đi Mác-xây khi nào?

a.1/6/1911
c. 4/6/1911
b. 3/6/1911
d. 5/6/1911 (Đ)

Câu 420. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng Sài Gòn vào thời gian nào?

READ:  Bộ sưu tập các câu hỏi trắc nghiệm môn TT HCM cùng đáp án

a. 6/5/1911
c. 4/6/1911
b. 2/6/1911
d. 5/6/1911 (Đ)

Câu 421. Nguyễn Tất Thành lúc ra đi tìm đường cứu nước bao nhiêu tuổi?

a. 19 tuổi
c. 21 tuổi (Đ)
h. 20 tuổi
d. 24 tuổi

Câu 422. Nguyễn Tất Thành lấn đấu đặt chân lên đất Pháp là ngày, tháng, năm nào?

a. 30/6/1911
c. 5/7/1911
b. 6/7/1911 (Đ)
d. 15/7/1911

Câu 423. Nguyễn Tất Thành nói: “Tôi muốn đi ra ngoài xem nước Pháp và các nước khác làm như thể nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bảo chúng ta”. Câu nói đó vào thời gian nào?

a. 6/1909
c. 6/1911 (Đ)
b. 7/1910
d. 6/1912

Câu 424. Thời gian Nguyễn Ái Quốc viết đơn gửi Tổng thống Pháp và Bộ trưởng Bộ thuộc địa trình bày nguyện vọng muốn vào học trường Thuộc địa?

a. Tháng 6/1911
c. Tháng 9/1917
b.Tháng 9/1911 (Đ)
d.Tháng 9/1919

Câu 425. Nguyễn Tất Thành ở Mỹ thời gian nào?

a. 1911- 1912
c.1912-1914
b.1912-1913 (Đ)
d. 1913-1915

Câu 426. Nguyễn Tất Thành ở nước Anh thời gian nào?

a. 1913- 1914
c.1914-1916
b.1914-1915
d.1914-1917 (Đ)

Câu 427. Trong thời gian ở nước ngoài, Nguyễn Tất Thành đã làm những công việc gi?

a. Phụ bếp, cào tuyết.
c. Thợ ảnh, làm bánh
b. Đốt lò, bản báo
d. Tất cả các công việc trên (Đ)

Câu 428. Nguyễn Ái Quốc gưi bản “Yêu sách của nhân dân Việt Nam” tới Hội nghị Vécxạy vào ngày tháng năm nào?

ạ. 18/6/1917
c.18/6/1919 (Đ)
b. 18/6/1918
d. 18/6/1920

Câu 429. Nguyễn Ai Quốc đợc “Sơ thảo lấn thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V. I. Lênin vào thời gian nào?

ạ. 7/1917
c. 7/1920 (Đ)
b. 7/1918
d. 7/1922

Câu 430. Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội Tua, tán thành Quốc tế 3, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Phấp khi nào?

ạ. 12/1918
c.12/1920 (Đ)
b.12/1919
d.12/1923

Câu 431. Những tri thức mà Nguyễn Tất Thành có được về nền văn hoá Pháp là do anh đã từng đọc các tác phẩm của ai?

ạ. Vôn tc
c. Mông tex kiơ
b. Rút XÔ
d. Tất cả các tác giả trên (Đ)

Câu 432. Nguyễn Ái Quốc vào Đảng Xã hội Pháp năm nào?

ạ. 1917
c. 1919 (Đ)
b. 1918
d. 1920

Câu 433. Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lấn thứ nhất của Đảng Cộng sản Phấp vào năm nào?

ạ. 1919
b. 1921 (Đ)
b. 1920
c. 1922

Câu 434. Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lấn thứ hai của Đảng Cộng sản Phấp vào năm nào?

ạ. 1920
c. 1922 (Đ)
b. 1921
d. 1923

Câu 435. Nguyễn Ái Quốc đến ở tại nhà số 9, ngõ Công pơạnh thuộc quận 17, Pa ri khi nào?

ạ. 7/1921 (Đ)
c. 7/1923
b. 7/1922
d. 7/1924

Cấu 436. Nguyễn Ái Quốc tham gia Ban Nghiên cứu thuộc địa của Đảng Cộng sản Phấp, làm Trường tiểu ban Đông Dương năm nào?

ạ. 1920
c. 1922 (Đ)
b. 1921
d. 1923

Cấu 437. Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam thứ mấy tham gia vào Đảng Cộng sản Pháp trong thời gian từ tháng 12/1920 đến tháng 6/1923 ?

ạ. Thứ nhất (Đ)
c. Thứ ba
b. Thứ hai
d. Thứ tư

Cấu 438. Báo Le Pariạ đơ Nguyễn Ái Quốc đồng sáng lập, ra số đầu tiên khi nào?

ạ. 30/12/1920
c. 1/4/1922 (Đ)
b. 1/4/1921
d. 1/4/1923

READ:  Con người là vốn quý nhất- nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng.

Cấu 439 Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái Quốc vào thời gian nào?

a. Khi Bác lên tàu tư bến Nhà Rồng năm 1911;
b. Khi Bác tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tua tháng12/1920;
c. Tại Hội nghị Vécxạy (Phấp) ngày 18/6/1919; (Đ)
d. Khi Bác sang Liên Xô làm việc ở Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản tháng 6/1923.

Cấu 440. Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái Quốc khi đang ở đâu?

ạ. Anh
c. Pháp (Đ)
b. Trung Quốc
d. Liên Xô

Cấu 41. Truyện ngắn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc nhan đề Pari được đăng trên tờ báo nào?

ạ. L7 Humanité (Đ)
b. Le Pariạ
c. Pravđa

Cấu 442. “Luận cương của V. I. Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lện. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quấn chúng đông đảo: hỡi đồng bào bị đọa đấy đau khổ? Đấy là cái cấn thiết cho chúng ta, đấy là con đường giải phóng của chúng ta”. Nguyễn Ái Quốc nói câu ấy khi đang ở đâu?

ạ. Luân Đôn, Anh
c. Paris, Phấp (Đ)
b. Quẳng Chấu, Trung Quốc
d. Mátxcơva, Liên Xô

Cấu 443. Thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Vécxạy Bản yêu sách của nhân dân Việt Nam gồm mấy điểm?

a. 6 điểm
c. 9 điểm
b. 8 điểm (Đ)
d. 12 điểm

Cấu 444. Vở kịch Con Rồng tre được Nguyễn Ái Quốc viết nhân dịp vua Khải Định sang Phấp, đó là năm nào?

a. Tháng 5/1922 (Đ)
c. Tháng 5/1925
b. Tháng 5/1923
d. Tháng 5/ 1927

Cấu 445. Mùa hè năm 1922 Nguyễn Ái Quốc gặp và làm quen với một số thanh niên Trung Quốc đang học ở Pari trong đó có:

a. Chu Ân Lai
c. Triệu Thế Viêm
b. Đặng Tiểu Bình
d. Cả 3 người trên (Đ)

Cấu 446. Tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc viết về sự kiện Khải Định sang Phấp năm 1922?

a. Con Rồng trc
b. Lơi than văn của bà Trưng Trắc
c. Vi hành
d. Cả ba tác phẩm trên (Đ)

Cấu 447. Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi Trung ương Đảng Cộng sản Phấp lưu ý cấn có sự quan tấm đúng mức đến vấn đề thuộc địa vào thời gian nào?

a. 7/1918
c. 7/1923 (Đ)
b. 7/1920
d. 7/ 1930

Cấu 448. Nguyễn Ái Quốc là đại biểu duy nhất của nông dấn thuộc địa tại Quốc tế nông dấn vào thời gian nào?

a. 10-1921
c. 10-1925
b. 10-1923 (Đ)
d. 10-1927

Cấu 449. Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô lấn đầu năm nào?

a. 1921
c. 1923 (Đ)
b. 1922
d. 1924

Cấu 450. Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội lấn thứ V Quốc tế Cộng sản vào năm nào?

a. 1922
c. 1924 (Đ)
b. 1923
d. 1925

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]