Nghiên cứu thống kê và nghiên cứu trường hợp cụ thể khác nhau ra sao?

Nghiên cứu thống kê nỗ lực để nắm được các đặc trưng của đám đông bằng cách suy luận từ các đặc trưng của mẫu, trong khi đó, nghiên cứu trường hợp cụ thể chú trọng nhiều hơn vào sự phân tích trong bối cảnh đầy đủ của một số ít các hiện tượng hoặc điều kiện và các quan hệ qua lại giữa chúng.

Nghiên cứu thống kêNghiên cứu trường hợp cụ thể
– Nghiên cứu theo chiều rộng hơn là chiều sâu

– Kết luận về đặc tính của tổng thể dựa trên đặc tính của mẫu điều tra, nên khó xác minh và dễ bỏ qua một số đặc tính của tổng thể

– Giả thuyết nghiên cứu được kiểm tra bằng phương pháp định lượng

-Tập trung vào nghiên cứu toàn bộ ngữ cảnh của một vài sự kiện

– Nghiên cứu chi tiết từ nhiều nguồn thông tin liên quan đến vần đề nghiên cứu, nên dễ xác minh và hạn chế việc bỏ qua một số đặc tính của tổng thể

– Giả thuyết nghiên cứu nếu dựa hoàn toàn vào phương pháp định lượng thì có thể làm cho việc hỗ trợ hoặc bác bỏ giả thiết trở nên khó khăn hơn

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]
READ:  Phương pháp thiết kế nghiên cứu điều tra khảo sát được sử dụng khi nào? Cho ví dụ