Người ta thường dựa vào những tiêu chí nào đề định vị một nền văn hóa ?

Người ta thường dựa vào những tiêu chí nào đề định vị một nền văn hóa quốc gia/ dân tộc? Ở mỗi tiêu chí ấy, cần quan tâm đến những vấn đề gì để có thể định vị một nền văn hóa? Cho ví dụ về một trong số những tiêu chí đang đề cập.

Các tiêu chí để định vị văn hóa:

+ Điều kiện tự nhiên và môi trường sinh thái

+ Dân cư

+ Kinh tế

+ Hình thức tổ chức cộng đồng

+ Sự giao lưu và tiếp biến văn hóa.

Cần quan tâm đến các yếu tố sau:

+ Điều kiện tự nhiên và môi trường sinh thái

+ Đặc điểm dân cư

+ Đặc trưng kinh tế

+ Thiết chế xã hội và tổ chức đời sống cộng đồng, sự glvh.

VD: Nói đến Việt Nam thì tiêu chí đầu tiên ta phải xét đến là dân cư. Việt Nam có 54 dân tộc anh em cùng chung sống, một đất nước đa dân tộc, đa sắc màu và có truyền thống chống ngoại xâm kiên cường, bất khuất.

READ:  Hãy trình bày khái niệm văn hóa của Hồ Chí Minh và lấy ví dụ

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]