Thành tựu văn hóa tinh thần của Việt Nam giai đoạn chống quân Minh xâm lược và giai đoạn Hậu Lê

Nêu ngắn gọn thành tựu văn hoa tinh thần của Việt Nam giai đoạn chống quân Minh xâm lược và giai đoạn Hậu Lê.

– Chính sách tàn bạo của nhà Minh đã chia đất nước ta thành 39 thành trì, với hơn 8 cơ quan để vơ vét bóc lột. Đặc biệt là chúng cho đốt hết các văn bia, đốt hết các sách mà người Việt có, bắt dân ta ăn mặc theo Trung Quốc, bắt những người tài giỏi đưa về đất nước chúng phục vụ.

– Chính sách thời Hậu Lê và những thành tựu văn hóa:

+ Quan tâm đến đê điều và các công trình thủy lợi.

+ Phát triển các làng nghề thủ công, lập ra nhiều trung tâm thủ công nghiệp.

+ Mở mang giáo dục, xây dựng chế độ đào tạo nho sĩ chính quy.

+ 1483 Lê Thánh Tông đã sưu tập các luật pháp trước đây để đưa ra bộ luật khá hoàn chỉnh.

READ:  Việt Nam thời kì tiển sử và sơ sử có những nền văn hóa cổ nào?

+ Văn học chữ Nôm phát triển, tiêu biểu là Quốc Âm Thi tập của Nguyễn Trãi với 254 bài thơ.

+ KHTN: thời kì này phát triển khoa học tự nhiên, xuất hiện những học giả nổi tiếng như Trạng Nguyên Lương Thế Vinh với tập Đại Thành Toán Pháp.

+ Nghệ thuật sân khấu: tuồng, chèo đạt đến trình độ ổn định về mặt nghệ thuật.

+ Kiến trúc và điêu khắc có bước phát triển so với trước. Con rồng với đầu to, có sừng, năm móng, lông gáy tua tủa. --> thể hiện uy quyền của triều đình, khác so với rồng thời Lý.

Nội dung liên quan

READ:  Tìm hiểu lễ hội Việt Nam - CSVHVN
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]