Nước ta đã đạt được những thành tựu gì về mặt khoa học kỹ thuật? Em hãy nêu những biểu hiện và dẫn chứng.

  • Trong y học đã có những thành tựu về ghép gan, tim,….. về việc thụ thai trong ống nghiệm.
  • Trong sản xuất nông nghiệp: Lai tạo được nhiều giống mới thích nghi với môi trường, năng xuất cao, Thâm canh trong nông nghiệp. Công cụ sản xuất được sử dụng rộng rãi như tuốt lúa, máy gặt,….. Môi trường thủy sản được áp dụng kỹ thuật.
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]
READ:  Phân tích bối cảnh quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ nhất ảnh hưởng thuận lợi đến cách mạng Việt Nam.