Sau khi trúng thầu, bạn yêu cầu nhà thầu nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng

Hỏi/Đáp: Sau khi trúng thầu, bạn yêu cầu nhà thầu nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, nhà thầu cho rằng đối với lĩnh vực tư vấn mà nhà thầu sẽ cung cấp cho bạn không cần phải nộp bảo đảm (theo quy định của pháp luật).

Trả lời:

Theo điều 55 của luật đấu thầu: “Bảo đảm thực hiện hợp đồng”: nhà thầu trúng thầu phải bảo đảm thực hiện hợp đồng trước khi hợp đồng có hiệu lực, trừ lĩnh vực đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn và hình thức tự thực hiện

Tuy nhiên, trong những trường hợp giá trị của hợp đồng là rất lớn, hoặc/và việc thực hiện gói thầu có ảnh hưởng rất lớn đến nhà đầu tư…thì nhà đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu nộp bảo đảm hợp đồng.

Nếu nhà thầu cho rằng không cần phải nộp bảo đảm hợp đồng hoặc từ chối nộp bảo đảm hợp đồng thì chủ đầu tư xem xét tùy vào tình hình thực tế để đưa ra quyết định là có ký hợp đồng vói nhà thầu đó hay không.

READ:  Chỉ định thầu là gì? Mua sắm trực tiếp là gì?

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]