Tác giả muốn ca ngợi ai và phẩm chất gì qua hình ảnh chiếc xe lu

Trong bài Chiếc xe lu, nhà thơ Trần Nguyên Đào có viết :

                            Tớ là chiếc xe lu

                            Người tớ to lù lù

                            Con đường nào mới đắp

                            Tớ san bàng tăm tắp

                             Con đường nào rải nhựa

                            Tớ là phẳng như lụa

                            Trời nóng như lửa thiêu

                            Tớ vẫn lăn đều đều

                            Trời lạnh như  ướp đá

                            Tớ càng lăn vội vã.

Theo em, qua hình ảnh chiếc xe lu (xe lăn đường), tác giả muốn ca ngợi ai? Ca ngợi những phẩm chất gì đáng quý?

Gợi  ý

Qua hình ảnh chiếc xe lu, tác giả muốn ca ngợi người công dân làm  đường cho mọi người đi lại. Những phẩm chất tốt  đẹp của xe lu cũng chính là những phẩm chất đánh kính trọng của người công nhân làm đường. Họ đã lao động với tinh thần nhiệt tình và trách nhiệm cao: san bàng con đường  mới đắp, là phẳng con đường rải nhựa, mặc cho “Trời nóng như lửa thiêu” hay “Trời lạnh như ướp đá”  vẫn làm việc miệt mài. Chiếc xe lu hay chính là người công nhân đã làm nên những con đường, đem niềm vui  đến cho mọi người đi trên con đường đó.