Tầm chương trích cú là gì?

Theo từ điển có thể giải thích gắn: Tầm chương trích cú là = “Nói cách học không chú ý đến nội dung mà chỉ cóp nhặt những câu sáo (cũ)” hoặcTìm từng lời, lấy ra từng câu từng chữ mà học, mà xét. Chỉ cái học hẹp hòi, chú trọng hình thức văn chương mà nhẹ về tư tưởng“.

Để hiểu hơn bạn có thể tham khảo:

Tầm Chương Trích Cú, Một Bản Tính Của Kẻ Nộ Lệ

Tầm chương trích cú là căn bệnh của đám hủ nho. Hủ nho, nghĩa của nó là “nhà nho có tư tưởng quá lạc hậu và lỗi thời”. Nhưng theo tôi, hủ là cái hủ, cái bình, cái vại; nho là nho giáo. Hủ nho là cái vại, cái bình đựng nho giáo ở trong đó.

Đám này, thời Phong kiến, hễ cứ mở mồm ra là Khổng nói thế này, Mạnh nói thế kia. Coi Khổng, Mạnh như chân lý bất biến, như ánh sáng, như thước đo vạn vật trong cõi nhân sinh hay vũ trụ bao la. Tôn Khổng, Mạnh lên bậc chí tôn thánh thần, duy nhất đúng, duy nhất phải thờ phụng mà quên đi, Khổng, Mạnh cũng chỉ là người trần mắt thịt, có xấu, có tốt, cũng ham muốn tiền tài, danh vọng, cũng hám gái như bất kỳ một thằng đàn ông đích thực nào.

READ:  Từ Hán Việt là gì?

…..

Chỉ biết Không, Mạnh đúng, không thấy Không, Mạnh sai, tôn Khổng Mạnh thành thánh thần, thành chân lý, rồi, cứ mở mồm ra, Khổng, Mạnh nói thế này, Không, Mạnh nói thế kia, là thể hiện não trạng a dua, bầy đàn, nô lệ…

bạn nên xem tiếp bài tại đây: https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2019/08/13/tam-chuong-trich-cu-mot-ban-tinh-cua-ke-no-le-bai-huong-ung-theo-de-cuong-giai-tu-tuong-he-nho-giao-cua-ts-chu-mong-long-ba-dam-xoe-pham-thanh/

Tầm chương trích cú là gì?
Tầm chương trích cú là gì?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]