Tam tài là gì?

Tam tài là gì? Ngũ hành là gì? Ý nghĩa của con số 3 trong tam tài và con số 5 trong ngũ hành?

– Tam tài là khái niệm bộ ba , “ba phép” (tài=phép, phương pháp): Thiên – Địa – Nhân. Song, có lẽ đây là một tên gọi xuất hiện về sau dùng để gọi sự vận dụng cụ thể một quan niệm triết lí cổ xưa về cấu trúc không gian của vũ trụ dưới dạng môt mô hình ba yếu tố. Số 3 trong tam tài là thể hiện một cách bao hàm, trọn vẹn ba yêu tố này.

– Ngũ hành (kim – mộc – thủy – hỏa – thổ) được hình thành từ hai bộ Tam tài “Thủy- Hỏa- Thổ” và “Mộc – Kim – Thổ”. Số 5 tức là “Ngũ” trong ngũ hành không phải là yếu tố cấu thành mà là năm loại hình vận động (hành= sự vận động)

READ:  Có mấy loại hình văn hóa cơ bản và các chức năng của văn hóa

– Cũng phải nói thêm là 5 được cấu tạo từ 3 + 2 chứ không phãi 4 + 1, bởi vì theo quan niệm người Việt cổ, 2+3 chính là tỉ lệ âm dương họp lí hơn cả.

Nội dung liên quan

READ:  Tìm hiểu lịch sử chữ viết Việt Nam - CSVHVN
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]