Cần dựa vào những đặc điểm nào về điều kiện tự nhiên và môi trường sinh thái để định vị văn hóa Việt Nam?

Để định vị văn hóa Việt Nam Ta cần tìm hiểu những đặc điểm về tọa độ, vị trí địa lý, sông ngòi, địa hình, khí hậu, tài nguyên, thổ nhưỡng để có thể định vị một cách chính xác về văn hóa Việt Nam.

– Những đặc điểm tự nhiên quy định về đời sống và những nét tính cách dân tộc

– Việt Nam là bán đảo, diện tích 33 vạn km2, hơn 3000km bờ biển, chỉ số duyên hải (ISCL) tính được lớn hơn 10,06.

– Địa hình dốc, mưa theo mùa, mạng lưới sông ngòi dày đặc, bồi lấp không hoàn chỉnh, hay có úng lụt, tạo thành vùng sinh thái có nhiều mặt nước chiếm chỗ.

– Khí hậu tương đối đa dạng, thuận lợi vì nóng ẩm, có ích cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số khó khăn: mưa, lũ, bão, ẩm, dịch bệnh..

– Lãnh thổ trải dài trên 15 vĩ tuến tạo nên một sắc thái vùng miền đa dạng.

– Nguồn tài nguyên khoáng sán đa dạng, phong phú nhưng nhìn chung trữ lượng chưa cao. Ưu thế chủ yếu là đất.

– Vị trí giao tiếp nằm ở cửa ngõ giao lưu văn hóa Đông – Tây.