Thể loại và hình thức trách nhiệm pháp lý quốc tế của quốc gia

Thể loại TNPL của quốc gia là sự phản ánh hậu quả vủa việc VPPL quốc tế được xác định đặc trưng qua tính chất thiệt hại đã bị gây ra. => cơ cấu bên ngoài (gồm TN vật chất vs phi vật chất)

Hình thức TNPL quốc tế là yếu tố cơ cấu bên trong của nội dung trách nhiệm được thể hiện trong khuôn khổ của thể loại trách nhiệm này hay thể loại trách nhiệm khác, đồng thời cũng là phương thức mà qua đó quốc gia vi phạm cần phải làm thỏa mãn hay bồi thường thiệt hại cho quốc gia bị hại, hoặc để x.đ những biện pháp cưỡng chế khi xảy ra tội ác quốc tế

Trách nhiệm phi vật chất

+ Khôi phục nguyên trạng: hoàn trả lại hiện trạng ban đầu

+ Làm thỏa mãn yêu cầu của quốc gia bị hại: gửi điện chia buồn, chính thức xin lỗi

READ:  Trách nhiệm pháp lý quốc tê. Cơ sở để xác định trách nhiệm pháp lý quốc tế của quốc gia.

Trách nhiệm vật chất

+ Hoàn lại vật: bồi hoàn lại những thiệt hại vật chất đúng như ban đầu

+ Bồi thường chiến phí: bồi thường thiệt hại vật chất bằng tiền, hàng hóa.. trong TH ko thể bồi thường thiệt hại vật chất theo nguyên mẫu

Trừng phạt quốc tế: khi quốc gia thực hiện tội ác quốc tế: xâm lược, thực hiện c.sách diệt chủng

+ Trừng phạt cá thể: còn gọi là biện pháp trả đũa. VD: cắt đứt quan hệ ngoại giao, trục xuất đại sứ, đóng cửa lãnh sự….

+ Trừng phạt tập thể của 1 nhóm nước hay nhiều nước là biện pháp nhằm chấm dứt sự VPPL quốc tế của 1 hay nhóm nước nào đó