Tổng hợp đề thi Du lịch sinh thái

Về kiến thức ở môn Du lịch sinh thái trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về du lịch sinh thái (DLST) và  quản lý các dự án DLST tại các khu du lịch, khu bảo tồn, Vườn quốc gia. Về kỹ năng: Trang bị các phương pháp, kỹ năng để có thể tham gia xây dựng các quy hoạch, kế hoạch quản lý, phát triển DLST, làm việc tại các khu du lịch, khu bảo tồn, Vườn quốc gia. Dưới đây là một số tài liệu và đề thi các bạn có thể dùng tham khảo thêm.

Đề thi tự luận Du lịch sinh thái

Đề 1

1. Khái niệm du lịch sinh thái

2. Phân biệt du lịch sinh thái và du lịch bền vững

3. Nêu 3 nguyên lý của dlst mà anh/chị cho là quan trọng nhất

4. Giải thích vì sao marketing dlst là marketing định hướng cung.

Đề 2

1. Nêu cấu trúc du lịch sinh thái? Đặc điểm nào quan trọng nhất phân biêth dlst vs các loại hìh dl khác. Tại sao?

2. Nêu khác nhau của mô hình marketing dlst với các loại hình dl khác. Cho vi dụ

3. Nêu giống và khác giữa dlst và các loại hinh dl tương tự

Đề 3

1. du lịch sinh thái có vai trò như thế nào tới việc bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học. cho ví dụ minh họa ở việt nam

READ:  Đề cương môn học Du lịch sinh thái

3. Định nghĩa du lịch sinh thái và cho ví dụ

4. tai sao marketing trong du lich sinh thai la mar dinh huong cung. cho vi -du,

5. Phan biet du lich sinh thai va du lich dua vao tu nhien.

6. loi ich cua du lich sinh thai voi nguoi dan ban dia. cho vi du

Tài liệu tham khảo môn học

 1. Lê Huy Bá, Thái Lê Nguyên, 2006. Du lịch sinh thái. NXB Khoa học và Kỹ thuật.
 2. Chế Đình Lý, 2006. Giáo trình môn học Du lịch sinh thái. Viện Môi trường và Tài nguyên- ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
 3. Phạm Trung Lương, 2002. Du lịch sinh thái những vấn đề về lý luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam. NXB Giáo dục, Hà Nội.
 4. Du lịch sinh thái. Hướng dẫn cho các nhà lập kế hoạch và quản lý (Bản dịch tiếng Việt. Tập 1, 2). IUCN Việt Nam, NEA, 2000.
 5. Đào Đình Bình (Dịch): Quy hoạch du lịch – NXb Đại học quốc gia Hà Nội.
 6. Thế Đạt (2003): Du lịch và du lịch sinh thái – NXb lao động.
 7. Nguyễn Văn Đính, Nguyễn Văn Mạnh (Đồng chủ biên): Giáo trình tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch – NXb thống kê 2006.
 8. Nguyễn Hồng Giáp (2002): Kinh tế du lịch – NXb Trẻ.
 9. Nguyễn Đình Hoè, Vũ Văn Hiếu (2001): Du lịch bền vững – NXb Đại học quốc gia Hà Nội.
 10. Đổng Ngọc Minh, Vương Lôi Đình (Đồng chủ biên): Kinh tế du lịch và du lịch học – NXb Trẻ.
 11. Trần Ngọc Nam, Trần Huy Khang (2004): Marketing du lịch – NXb Thành phố Hồ Chí Minh.
 12. Trần Đức Thanh (2000): Nhập môn khoa học du lịch – NXb Đại học Quốc gia Hà Nội.
 13. Dương Hữu Thời (2000): Cơ sở sinh thái học – NXb Đại học Quốc gia HN.
 14. Lê Sỹ Tuấn (2002): Tri thức phát triển và bảo vệ môi trường – NXB Thanh Hoá.
 15. Đặng Kim Vui (chủ biên), Bùi Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Mão: Sinh thái học nông nghiệp và bảo vệ tài nguyên môi trường – NXb nông nghiệp.
 16. Dự án “Tăng cường năng lực cho cơ quan quản lý môi trường Việt Nam” (1999); Du lịch sinh thái: Hướng dẫn cho các nhà lập kế hoạch và quản lý – Cục môi trường xuất bản.
READ:  Giáo trình Du lịch sinh thái - Chủ biên GS TSKH Lê Huy Bá

Tài liệu và giáo trình

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]