Tổng hợp những bài văn hay lớp 5

Dưới dây là tổng hợp những bài văn hay lớp 5 và những bài văn mầu, các bài văn này để các bạn tham khảo để làm cơ sở so sánh và học tập trong quá trình làm bài Tập làm văn.

Nội dung các bài Tập làm văn lớp 5 thường gắn với chủ điểm đang học ở các bài tập đọc (tương tự như lớp 4). Quá trình học sinh thực hiện các kỹ năng phân tích đề, quan sát, tìm ý, nói – viết đoạn hoặc bài là những cơ hội giúp các bạn mở rộng hiểu biết về cuộc sống theo chủ điểm đang học.

Việc phân tích dàn bài, lập dàn ý, chia đoạn bài văn miêu tả, quan sát đối tượng, tìm lý lẽ và dẫn chứng để thuyết trình, tranh luận… góp phần phát triển năng lực phân tích, tổng hợp, phân loại. Tư duy hình tượng cần được rèn luyện và phát triển như các biện pháp: so sánh, nhân hóa khi miêu tả.

READ:  Tổng hợp những bài văn hay lớp 4

Thông qua học Tập làm văn các bạn có điều kiện tiếp cận với vẻ đẹp của con người và thiên nhiên, đất nước, có cơ hội bộc lộ cảm xúc của cá nhân, mở rộng tâm hồn và phát triển nhân cách con người Việt Nam mới.

Các bài văn hay và mẫu lớp 5

[display-posts category=”van-mau-lop-5″ posts_per_page=”-1″ include_date=”false” order=”ASC” orderby=”title”]

Nội dung các kỹ năng Tập làm văn cần trau dồi

– Kỹ năng định hướng hoạt động giao tiếp:

 • Nhận diện đặc điểm loại văn bản.
 • Phân tích đề bài, xác định yêu cầu.

– Kỹ năng lập chương trình hoạt động giao tiếp:

 • Xác định dàn ý của bài văn đã cho.
 • Quan sát đối tượng, tìm và sắp xếp ý thành dàn ý trong bài văn miêu tả.

– Kỹ năng hiện thực hóa hoạt động giao tiếp:

 • Xây dựng đoạn văn (chọn từ, tạo câu, viết đoạn)
 • Liên kết các đoạn thành bài văn
READ:  [99+] Tổng hợp những bài tập làm văn lớp 2 hay nhất

– Kỹ năng kiểm tra, đánh giá hoạt động giao tiếp

 • Đối chiếu văn bản nói, viết của bản thân với mục đích giao tiếp và yêu cầu diễn đạt.
 • Sửa lỗi về nội dung và hình thức diễn đạt.

Đặc biệt hiện nay còn trau dồi những kĩ năng sống :

 • Kĩ năng xử lí thông tin
 • Kĩ năng hợp tác
 • Kĩ năng thuyết trình
 • Kĩ năng ra quyết định
 • Kĩ năng phê phán
 • Kĩ năng tư duy sáng tạo.