Trình bày Lịch sử văn hóa Việt Nam từ nguyên thủy đến hiện đại

Gợi ý

Lịch sử văn hóa Việt Nam từ nguyên thủy đến hiện đại

Văn hóa Việt Nam thời nguyên thủy: Văn minh Văn Lang, văn minh dựng nước

Văn minh Việt Nam thiên niên kỉ đầu công nguyên

Lịch sử: -179 đến 938: Thời kì bị đô hộ bởi các triều đại phong kiến phương bắc và ngoan cường chống lại: Hán hóa

Văn hóa: Việt Nam chỉ mất nước chứ không mất nhà: Lớp văn hóa bản địa được giữ vững và phát triển.

Văn hóa Việt Nam thời kì quốc gia tự chủ:

Lịch sử: 938 đến 1858: Nước Đại Việt được thành lập 1054 và quốc gia Đại Việt phát triển mạnh mẽ chiến thắng kẻ thù phương Bắc

Văn hóa bác học hình thành và phát triển

Văn hóa Việt Nam từ 1858 đến 1945

Lịch sử: nội chiến và Pháp xâm lược

Văn hóa

READ:  Tất cả hồ sơ dự thầu về cơ bản không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu

Văn hóa hán dần suy yếu

Giao lưu văn hóa Việt Pháp

Văn hóa Việt Nam từ 1945 đến nay

Lịch sử chiến đấu và chiến thắng Pháp Mĩ

Văn hóa

Hội nhập sâu vào văn hóa thế giới

Bản sắc văn hóa Việt Nam vẫn được giữ vững và phát huy

Kết quả hình ảnh cho nguyên thủy