Hãy nêu một vài câu tục ngữ thành ngữ trong kho tang văn học dân gian Việt Nam thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam

Một số sáng tác văn hóa dân giang sau đây thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam:

 1. Rang mỡ gà ai có nhà phải chống
 2. Đông tay hơn hay làm
 3. Xấu đều hơn tốt lõi
 4. én bay thấp mưa ngập bờ ao
 5. én bay cao mưa rào lại tạnh
 6. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng
 7. Ghét của nào trời trao của đó
 8. Giặc đến nhà đàn bà phải đánh
 9. Giận cá chém thớt
 10. Gieo gió gặp bão
 11. Giọt máu đào hơn ao nước lã
 12. Học ăn, học nói học gói học mở
 13. Học đi đôi với hành
 14. Học thầy không tày học bạn
 15. Im lặng là vàng
 16. Khách đến nhà chẳng gà cũng vịt
 17. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm
 18. Khôn ba năm, dại một giờ
 19. Khôn ngoan hiện ra mạt
 20. Qùe quặt hiện ra chân tay
 21. Không nhờ dại chiệu
 22. Khôn từ rong trứng khôn ra
 23. Dại dẫu đến giá cũng dại
 24. Vừa ăn cướp vừa la làng
 25. Xa mỏi chân, gần mỏi miệng
 26. Xây lúa thì khỏi bồng em
 27. Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ
READ:  Các yếu tố của cấu trúc văn hóa, theo bạn yếu tố nào gắn bó nhiều nhất với đời sống con người? Vì sao?

Kết quả hình ảnh cho bản sắc văn hóa Việt Nam