Nhiệm vụ, vai trò của Liên Hợp Quốc? Những việc làm của Liên Hợp Quốc giúp nhân dân Việt Nam mà em biết ?

Từ ngày 25/4 đến ngày 26/6/1945, theo sáng kiến của Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Hội nghị đại biểu 50 nước họp tại XanPhran-xi-xcô (Mĩ) đã thông qua hiến chương Liên hợp quốc và tuyên bố thành lập Liên hợp quốc.

Ngày 24/10/1945 Liên Hợp Quốc chính thức thành lập, đặt trụ sở tại Niu Oóc.

Nhiệm vụ

• Duy trì hòa bình và an ninh thế giới
• Phát triển mối quan hệ hữu nghị các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền của các dân tộc.
• Hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo.

Vai trò

• Giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế
• Giải quyết các vụ tranh chấp và xung đột ở nhiều khu vực.
• Đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.
• Giúp đỡ các nước phát triển kinh tế,văn hóa, khoa học kĩ thuật

READ:  Các cơ quan của Liên hợp quốc

Liên Hợp Quốc giúp nhân dân Việt Nam

• Chăm sóc trẻ em, các bà mẹ có thai và nuôi con nhỏ, tiêm chủng phòng dịch, đào tạo nguồn nhân lực, các dự án trồng rừng, giúp các vùng bị thiên tai, ngăn chặn dịch AIDS,…
• Chương trình phát triển LHQ (UNDP) viện trợ khoảng 270 triệu USD, quỹ nhi đồng LHQ (UNICEF) giúp khoảng 300 triệu USD, quỹ dân số thế giới – UNFPA gíúp 86 triệu USD, tổ chức nông lương thế giới FAO giúp 76,7 triệu USD…

Những tổ chức LHQ hoạt động tại VN

• UNICEF (Quỹ nhi đồng)
• FAO (Tổ chức lương thực và nông nghiệp)
• UNESCO (Tổ chức văn hóa, giáo dục, khoa học)
• PAM (Chương trình lương thực)
• WHO: Tổ chức y tế thế giới