Trình bày vai trò chiến lược kinh doanh với doanh nghiệp

Vai trò của chiến lược kinh doanh:

Có chiến lược kinh doanh giúp doanh nghiệp thấy rõ mục đích và hướng đi của dn trong hoạt động kinh doanh đảm bảo thành công trong kinh doanh với chi phí về thời gian và nguồn lực nhỏ nhất. Từ đó doanh nghiệp thấy cần tổ chức bộ máy kinh doanh theo hướng nào, cần phải làm gì để gặt hái đc thành công trong kinh doanh và biết đc khi nào doanh nghiệp đạt tới mục tiêu đã định. (Nhận thức đúng mục đích và hướng đi giúp nhà quản trị và nhân viên nắm vững những việc cần phải làm, khuyến khích họ làm tốt phần việc của mình trong ngắn hạn, làm cơ sở cho th/h tốt những mục tiêu dài hạn của dn).

Có chiến lược sẽ giúp doanh nghiệp chủ động tận dụng tối đa các cơ hội kinh doanh khi chúng vừa xuất hiện đồng thời giảm bớt rủi ro trên thương trường: QTKD theo ch/lc buộc các nhà qtri phải pitch, dự báo các đkiện của môi trường kinh doanh trong tlai gần cũng như xa, từ đó tập trung vào những cơ hội tốt nhất, đồng thời đề phòng đc những rủi ro xấu nhất.

READ:  Những nội dung chủ yếu trong chính sách đầu tư quốc tế của Malaysia

Nhờ vận dụng chiến lược kinh doanh các doanh nghiệp sẽ gắn liền với các đkiện của mt, giúp cân đối giữa 1 bên là tài nguyên, nguồn lực và mục tiêu của dn các cơ hội thị trg bảo đảm th/h tốt mục tiêu đề ra.

Trong mt cạnh tranh gay gắt, thông qua p/tích toàn diện đầy đủ các yếu tố củ amt vĩ mô. Mt tác nghiệp giúp dn xđ đối thủ cạnh tranh, trên cơ sở đó đưa ra giái pháp tổng thể nâng cao năng lực c/tranh của doanh nghiệp trên thị trg.

Hạn chế của chiến lược kinh doanh:

Mất nhiều tgian và CP để xd và th/h qtkd theo ch/lc, tuy nhiên vs doanh nghiệp có kinh nghiệm sẽ tiết kiệm đc thời gian và công sức, hơn nữa dn sẽ thu đc nhiều lợi ích hơn khi vận dụng.

Tính đúng đắn của chiến lược kinh doanh phụ thuộc rất nhiều vào dự báo dài hạn về môi trường kinh doanh, nếu những dự báo có sai sót sẽ hạn chế đến kq kinh doanh.

READ:  Trình bày Chiến lược tăng trưởng hoạt dộng kinh doanh của doanh nghiệp

Sau khi hoạch định nếu ko kịp thời thay đổi, ch/lc sẽ trở thành cái “khung cứng nhắc” trói buộc doanh nghiệp. Cần phải nhớ rằng qtcl mang tính năng động theo sự thay đổi củ amt.

Nếu doanh nghiệp chỉ chú ý đến hoạch định mà ko chú ý đến th/h sẽ là sai lầm, bản chất của qtcl là hđ, chỉ có thực hiện mới đem lại thành công trong kinh doanh.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]