Văn tế khánh thành Mộ tổ tộc

Duy cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam- Độc lập- Tự do-Hạnh phúc. Tuế thứ Kỉ sửu niên, tam hoạt sơ thập nhựt, Quảng Nam tỉnh, Đại Lộc Huyện, Đại An xã, Phú Lộc thôn, Bốc mã xứ chi nguyên. Nhân vì xuân tiết khánh thành Mộ Tổ Đỗ Tộc đồng cẩn trạch. Chánh tế Đỗ văn Tả phân hiên Đỗ hữu phân hiến Đỗ hợp toàn bổn tộc nam nữ tử tôn hôn tế nội ngoại đại tiểu đẳng, cẩn dụng trai bàn, kim ngân, hương đăng, thanh chước, ba quả thứ phẩm chi nghi. Cảm cáo du! Thượng niệm Cửu huyền Thất Tổ lịch đợi chư tiên linh.Thượng Thượng cao cao Tổ Khảo, Thượng Thượng cao cao Tổ Tỷ vị tiền. Thượng Thượng Cao Cao Tổ Bá Khảo, Thượng Thượng Cao Cao Tổ Bá Tỷ vị tiền. Thượng Thượng Cao Cao Tổ thúc Khảo, Thượng Thượng Cao Cao Tổ Thúc Tỷ vị tiền. Thượng Thượng Cao Cao Tổ Cao vị tiền, Thượng Cao Cao Tổ Khảo, Thượng Cao Cao Tổ tỷ vị tiền. Thượng Cao cao Tổ Bá Khẩo, Thượng Cao Cao Tổ Bá tỷ vị tiền. Thượng Cao Cao Tổ thúc Khảo, Thượng Cao Cao Tổ thúc tỷ vị tiền. Thượng Cao Cao Tổ cao vị tiền. Cao Cao Tổ khảo, Cao Cao Tổ tỷ vị tiền. Cao Cao Tổ Bá khảo, Cao Cao Tổ bá Tỷ vị tiền. Cao Cao Tổ thúc Khảo, Cao Cao Tổ thúc Tỷ vị tiền, Cao Cao Tổ Cao vị tiền, Cao Tổ khảo, Cao Tổ Tỷ vị tiền. Cao Tổ Bá Khảo, Cao Tổ Bá Tỷ vị tiền. Cao Tổ thúc khảo vị tiền, Cao Tổ thúc tỷ vị tiền, Cao Tổ Cao vị tiền. Tằng Tảo Khảo, Tằng Tổ Tỷ vị tiền. Tằng Tổ bá Khảo, Tằng Tổ Bá Tỷ vị tiền, Tằng Tổ thúc Khảo,Tằng Tổ Thúc Tỷ vị tiền. Hiển Tổ Khảo, Hiển Tổ Tỷ vị tiền, Hiển Tổ Bá Khảo, Hiển Tổ bá Tỷ vị tiền. Hiển Tổ Thúc Khảo, Hiển Tổ Thúc Tỷ vị tiền. Hiển Tổ Cao vị tiền, Hiển Tổ Hiển Tỷ vị tiền, Hiển tỷ vị tiền. Hiển Thân cao vị tiền, Hiển Bá, Hiển Thúc Khảo tỷ vị tiền. Tả chiêu liệt vị, Hữu mục liệt vị, Cặp huynh đệ, Cao di Tỷ muội, Vô tự tùng tự, Hữu danh vô vị, Hữu vị vô danh đồng lai phối hưởng.

READ:  Điếu văn đọc trong lễ Truy điệu Bạn

Viết cung di: Nhớ năm xưa Bàu Tròn châu cỏ hoang bãi rậm, Ông bà trăm họ từ Bắc vào Nam sinh cơ lập nghiệp, khai khẩn đất hoang, tạo dựng xóm làng, dựng xây thôn xã. Đất Điện Bàn cội trồng, Trời Phú Lộc nỡ hoa, Xứ Kì Lam cắt rốn.

Trãi bao năm nắng núi mưa ngàn, chung huyết lệ vầy nên Tộc họ. Ông cha ta bao phen lưu lạc, vì kế sinh nhai, vì làn tên mũi đạn lưu lạc tha phương, bôn ba nơi đất khách quê người, rời xa đất Tổ.

Phú lộc châu sinh ra dòng Họ Đỗ, ngậm ngùi bỏ xứ ra đi. Ngoảnh mặt lại lòng đau dạ xót. Nhớ đấng cù lao non cao bể rộng.Lập loè ánh đuốc đêm khuya, kẻ sau người trước, dặm bộ đường xa, muôn nỗi gian lao vất vả. Bốc thi hài Tiên Tổ dời về quê nơi lập nghiệp tha hương.

Tiết thanh minh con cháu nhớ ngày, phát cây, dọn cỏ, đắp đất giỗ đơm, sửa sang hương khói.Qua mấy cuộc tang thương binh biến, bom đạn xới cày, nhưng mộ phần không bom rơi đạn nổ.Đau đớn mấy, nước chảy đá mòn, đất mồ xói lở, cây cỏ đua nhau, xiêu mồ lạc nấm.

May thay! Mốc cột đá còn nơi góc mộ! Tâm nguyện cháu con đau đáu trong lòng. Khắc cốt ghi xương góp công, góp của, kiến thiết mộ phần cho thoả dạ hiếu sinh!.

Cuốc trần thế xoay vần biến đổi, Hồn tiên linh quanh quẩn đâu đây. Người sống thấy lòng đau dạ xót, kẻ âm ty nóng ruột cháy gan. Biết bao phen trăn trở trong lòng, Ngẫm nhân thế biết bao điều nghiệt ngã!

Trăm lạy các chư tiên linh ông bà Thuỷ Tổ, đồng bổn tộc chúng con xin cúi đầu thọ lỗi, khoảng thời gian quên lãng khói hương! Trăm lạy, ngàn lạy các chư Tiên linh thứ lỗi.Mùa xuân năm kỷ sửu, Tâm nguyện, tự nguyện, đề nguyện nhất thành đồng tâm phụng lập. Chẳng quản ngày đêm, không phân già trẻ, kẻ của người công, thượng xướng, hạ tuỳ, nhất hô, bá ứng. Mộ phần viên mãn!

READ:  Lời điếu văn cho một Cựu chiến binh CCB

Trăm lạy các chư tiên linh, nơi yên nghỉ ngàn năm cháu con tạo lập đã mồ yên mã đẹp, Bổn Tộc chúng con nguyện đời nối đời kế tiếp khói hương!Trên chín tầng mây phủ, dưới ba tấc đất thấu tấm lòng cháu con Tộc Đỗ

Bát cháo chén cơm ấm thân cô độc, trên đường xa mù mịt bốn phương.Bộ áo giấy đầy tình con cháu, đỡ lạnh gót lạc lòi, giữa lối thẫm âm u nơi chín suối.Nước chè lạt cũng tình quyến luyến, khát vơi dần tình hiếu nghĩa Tiên linh.Bông, chuối, cau, trầu đủ thứ, lỡ khi cùng không có vật tuỳ thân.Giấy tiền, vàng bạc sót chi, gặp lúc ngặt có thừa đồ trao đổi.

Tội sớm tha, công thưởng lớn, nguyện cầu Tiên linh vượt thoát, đêm âm ty ấm ấm lưới sương giăng.Oan thì giải, nghiệp trả dần cầu khẩn vong hồn thanh thản về đây, nơi quê cũ cửa nhà đã ổn.

Đốt nén nhang ngan ngát, nước mắt dâng trào, mừng vui khôn tả, nhìn cháu con xúm xít quanh mồ chạnh lòng mồ cũ năm xưa!Dâng chén rượu thơm tho, lòng thành tâm khẩn nguyện, trăm ngàn lạy Tiên linh không chấp.Tâm thành lễ bạc.Bàn phẩm vật trên dưới sơ sài, lễ tuy bất túc tâm kỉnh hửu dư!Ngôn thiển ý đa, câu ai điếu ngắn dài vụng dại.Hồn Tiên linh linh hiển,Niệm tình thụ bái!Phục duy cẩn cáo.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]