[mẫu] Điếu văn khi truy điệu Cụ Ông

Kính thưa hương linh Cụ………. …………………………!

Kính thưa các đồng chí, bà con và toàn thể tang quyến!

Vào lúc ……giờ……phút ngày….. tháng …. năm 2013( nhằm ngày …. tháng ………..năm2013), một tin làm bàng hoàng nhiều người: Cụ………………………………… đã từ trần. Hôm nay chúng ta đến đây để tiễn đưa một (đồng chí)……………………………………………………. của chúng ta; một người mẹ, một người bà, người cụ, người thân của gia đình một công dân mẫu mực sang thế giới bên kia.

Thay mặt ban lễ tang, chúng tôi xin bày tỏ thương nhớ và lòng thành kính ngưỡng mộ Cụ.

Cụ ……………………….., sinh năm ………… tại làng quê ………………….., xã …………….., huyện …………………………. trong một gia đình ……….. có truyền thống yêu nước.

Dưới chế độ cũ, như bao nhiêu con em gia đình nghèo khó khác, cụ không được đi học. Tháng ……… năm ………………………….. cụ đã
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

READ:  Lời điếu văn cho một Cựu chiến binh CCB

Kính thưa các đồng chí và bà con!

Kính thưa tang gia hiếu quyến của Cụ …………………………..

Khi còn sống Cụ là người đức độ, tình cảm, sống vì mọi người.

Nay cụ mất đi, chị hội người cao tuổi mất đi một thành viên ưu tú, gương mẫu tiên phong …………………………………………

– Cụ……………………………………………………….mất đi, quê hương mất đi một người con tâm huyết. Họ phái mất đi một người cụ, người bà, người mẹ yêu thương sớm hôm gần gũi!

– Cụ mất đi, từ đây gia đình vắng đi một người Bà, người mẹ rất mực yêu thương con, vắng đi một người bà chăm sóc các cháu sớm chiều. Nhưng từ đây, trên cõi dương gian này,nhà cụ vắng bóng một thành viên, nỗi buồn ấy lấy gì che lấp nỗi!

Dẫu biết rằng “Sinh hữu hạn, tử vô kỳ”!

Kính thưa hương linh Cụ ………………………………..

Kính thưa các đồng chí và bà con!

READ:  Điếu văn đọc trong lễ Truy điệu Bạn

Kính thưa tang gia hiếu quyến!

Cụ ………………………………………………. mất đi là một tổn thất lớn của chúng ta, là nổi buồn của nhiều người.Trong giờ phút xúc động này, Thay mặt Ban lễ tang chúng tôi trân trọng kính mời các đồng chí, bà con giành phút mặc niệm, nghiêng mình tiễn biệt Cụ .

Đề nghị mọi người đứng lên………………….. phút mặc niệm bắt……đầu…………………………..!

Xin thành tâm chia buồn cùng tang quyến!

Xin được nói lời vĩnh biệt Cụ ………………………………………….!

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]