Vì sao các nước Tây Âu có xu hướng liên kết với nhau?

Các nước Tây Âu có xu hướng liên kết với nhau vì:

  • Đều có chug nền văn minh, có 1 nền kinh tế không khác biệt nhau lắm và từ lâu đã liên hệ mật thiết với nhau.
  • Nhằm mở rộng thị trường, tin cậy nhau hơn về chính trị khắc phụ những nghi kị, chia rẽ.
  • Muốn thoát dần sự lệ thuộc vào Mỹ.