Xác định thuế giá trị gia tăng được tính từ thời điểm nào?

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 209/2013/NĐ-CP thì thuế giá trị gia tăng được tính từ thời điểm sau:

  1. Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
  2. Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Nội dung liên quan

READ:  Những trường hợp nào không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]