Xin hãy cho biết hồ sơ đăng ký nội quy lao động gồm những nào?

Theo quy định tại Điều 121 Bộ Luật lao động năm 2012 thì hồ sơ đăng ký nội quy lao động gồm:

– Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;

– Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

– Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

– Nội quy lao động.

Nội dung liên quan

READ:  Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại được hiểu như thế nào theo pháp luật đất đai?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]