Bộ 25 Sách giúp vượt qua các kỳ thi trắc nghiệm lớp 12 đơn giản

Sách Ôn Thi Trắc Nghiệm Lớp 12 đắt chỉ 117K, rẻ nhất còn 37Kk. Dưới đây là danh sách từng sách, vui lòng bấm vào link màu xanh sau phần tên sách để xem full ảnh, và mã giảm giá.

1 – KĨ THUẬT GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ LỚP 12 (TẬP 2) – Giá: 81,750Đ

Kĩ Thuật giải Nhanh Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lí Lớp 12 (Tập 2)

[su_button url=”http://tinyurl.com/yyreopwu” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

2 – PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 12 (TẬP 1) – Giá: 70,200Đ

Phát Triển Tư Duy Sáng Tạo Giải Nhanh Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Hữu Cơ Lớp 12 (Tập 1)

[su_button url=”http://tinyurl.com/y38loz78″ style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

3 – HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC LỚP 12 – Giá: 41,000Đ

Hướng Dẫn Giải Các Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12

[su_button url=”http://tinyurl.com/y2wxedhb” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

4 – CÁC DẠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ LỚP 12 – Giá: 37,100Đ

Các Dạng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Địa Lí Lớp 12

[su_button url=”http://tinyurl.com/y3rfgmfn” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

5 – CHINH PHỤC CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ LỚP 12 – Giá: 89,250Đ

Chinh Phục Câu Hỏi Bài Tập Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12

[su_button url=”http://tinyurl.com/yyt5f25w” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

6 – PHÂN DẠNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN HÌNH HỌC LỚP 12 – Giá: 42,750Đ

Phân Dạng Phương Pháp Giải Các Bài Tập Trắc Nghiệm Toán Hình Học Lớp 12

[su_button url=”http://tinyurl.com/yywozmox” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

7 – 1990 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN LỚP 12 – Giá: 80,250Đ

1990 Bài Tập Trắc Nghiệm Toán Lớp 12

[su_button url=”http://tinyurl.com/yyanapso” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

8 – CHINH PHỤC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GIÁO DỤC CÔNG DÂN THEO CHỦ ĐỀ (LỚP 12) – Giá: 87,000Đ

Chinh Phục Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân Theo Chủ Đề (Lớp 12)

[su_button url=”http://tinyurl.com/y3g2qedf” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]
READ:  Những mẫu miếng dán decal máy tính Casio đẹp và độc

9 – THỦ THUẬT CASIO GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ LỚP 12 – Giá: 69,300Đ

Thủ Thuật Casio Giải Nhanh Trắc Nghiệm Vật Lí Lớp 12

[su_button url=”http://tinyurl.com/y3tr6gx8″ style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

10 – 100 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ TRẮC NGHIỆM TOÁN LỚP 12 – Giá: 106,400Đ

100 Đề Kiểm Tra Định Kì Trắc Nghiệm Toán Lớp 12

[su_button url=”http://tinyurl.com/yyj26cb6″ style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

11 – TỔNG TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN LỚP 12 – Giá: 108,750Đ

Tổng Tập Các Chuyên Đề Trắc Nghiệm Toán Lớp 12

[su_button url=”http://tinyurl.com/y55jrk58″ style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

12 – RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VÀ THUẬT GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH – LỚP 12 – Giá: 117,000Đ

Rèn Luyện Kỹ Năng Và Thuật Giải Toán Trắc Nghiệm Giải Tích - Lớp 12

[su_button url=”http://tinyurl.com/yyzznm7w” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

13 – BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH VÀ HÌNH HỌC – LỚP 12 – Giá: 52,500Đ

Bài Tập Trắc Nghiệm Giải Tích Và Hình Học - Lớp 12

[su_button url=”http://tinyurl.com/yxk8wzoj” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

14 – GIẢI BÀI TẬP TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ – GIẢI TÍCH (LỚP 12) – Giá: 49,000Đ

Giải Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Đại Số - Giải Tích (Lớp 12)

[su_button url=”http://tinyurl.com/y3f55t7p” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

15 – PHÂN LOẠI VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN HÌNH HỌC LỚP 12 – Giá: 43,500Đ

Phân Loại Và Hướng Dẫn Giải Bài Tập Trắc Nghiệm Toán Hình Học Lớp 12

[su_button url=”http://tinyurl.com/y3fd889y” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

16 – BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LỚP 12 TẬP 1 (CÓ ĐÁP ÁN) – Giá: 90,000Đ

Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 12 Tập 1 (Có Đáp Án)

[su_button url=”http://tinyurl.com/yxvzgl3w” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

17 – PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC LỚP 12 – Giá: 57,600Đ

Phương Pháp Giải Toán Tự Luận Và Trắc Nghiệm Hình Học Lớp 12

[su_button url=”http://tinyurl.com/y6dumqdb” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

18 – BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LỚP 12 TẬP 2 – CÓ ĐÁP ÁN – Giá: 77,000Đ

READ:  17 Sách tham khảo Vật lý 12 không thể bỏ qua

Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 12 Tập 2 - Có Đáp Án

[su_button url=”http://tinyurl.com/yxe6z62b” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

19 – THỦ THUẬT GIẢI NHANH ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 12 – Giá: 69,300Đ

Thủ Thuật Giải Nhanh Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Toán Lớp 12

[su_button url=”http://tinyurl.com/y3joymyj” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

20 – CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12 THEO CHỦ ĐỀ – Giá: 71,250Đ

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Lớp 12 Theo Chủ Đề

[su_button url=”http://tinyurl.com/y6hj48y2″ style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

21 – PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ LỚP 12 – Giá: 82,500Đ

Phân Loại Và Phương Pháp Giải Trắc Nghiệm Hàm Số Lớp 12

[su_button url=”http://tinyurl.com/yydue5ec” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

22 – 1260 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12 – Giá: 56,880Đ

1260 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Lớp 12

[su_button url=”http://tinyurl.com/yxzcgtdy” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

23 – CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 – Giá: 21,700Đ

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Khách Quan Giáo Dục Công Dân Lớp 12

[su_button url=”http://tinyurl.com/yykznbjt” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

24 – KIẾN THỨC TRỌNG TÂM VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ĐỊA LÍ LỚP 12 – Giá: 42,700Đ

Kiến Thức Trọng Tâm Và Câu Hỏi Trắc Nghiệm Khách Quan Địa Lí Lớp 12

[su_button url=”http://tinyurl.com/y4nkghjm” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]

25 – SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO GIẢI ĐỀ TRẮC NGHIỆM VÀ TOÁN THỰC TẾ LỚP 12 VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC – Giá: 130,000Đ

Sử Dụng Máy Tính Casio Giải Đề Trắc Nghiệm Và Toán Thực Tế Lớp 12 Và Tuyển Sinh Đại Học

[su_button url=”http://tinyurl.com/y56xwf7o” style=”flat” background=”#428d56″ size=”10″ center=”yes” radius=”5″]ĐỌC THỬ SÁCH[/su_button]