Cần hoàn tất thủ tục gì để được thôi làm tuyên truyền viên pháp luật?

Ông M là tuyên truyền viên pháp luật của xã A đã được 3 năm. Nay, do tuổi cao, sức yếu, ông M và gia đình muốn được thôi làm tuyên truyềnviên pháp luật. Ông cần hoàn tất thủ tục gì để được thôi làm tuyên truyền viên pháp luật?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 10/2016/TT-BTP, Với lý do về sức khỏe,  ông M có quyền xin thôi làm tuyên truyền viên pháp luật. Công chức Tư pháp – Hộ tịch sẽ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã A xem xét, ra quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật đối với ông. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã A xem xét, quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật. Quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật được gửi cho Trưởng ban công tác Mặt trận, ông M và được công bố công khai theo quy định (Khoản 2, 3 Điều 6 Thông tư số 10/2016/TT-BTP).

READ:  Khi được bố trí thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân như vậy công chức được hưởng chế độ, chính sách đối gì?

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]