Cần phải làm lại thủ tục đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của anh hoặc của chị hay không?

Anh A bị Tòa án tuyên bố là đã chết. Sau đó, Tòa án ra quyết định hủy bỏ tuyên bố anh A đã chết, trong khi đó vợ của anh là chị B chưa kết hôn với người khác. Anh A và chị B vẫn muốn tiếp tục quan hệ hôn nhân. Xin hỏi, anh A và chị B có cần phải làm lại thủ tục đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của anh hoặc của chị hay không?

Trả lời:

Theo Điều 65 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định, hôn nhân chấm dứt kể từ thời điểm vợ hoặc chồng chết. Trong trường hợp Tòa án tuyên bố vợ hoặc chồng là đã chết thì thời điểm hôn nhân chấm dứt được xác định theo ngày chết được ghi trong bản án, quyết định của Tòa án. Tuy nhiên cùng tại Điều 67 Luật quy định: Khi Tòa án ra quyết định hủy bỏ tuyên bố một người là đã chết mà vợ hoặc chồng của người đó chưa kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân được khôi phục kể từ thời điểm kết hôn.

READ:  Khi được bố trí thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân như vậy công chức được hưởng chế độ, chính sách đối gì?

Như vậy, anh A và chị B không cần phải làm lại thủ tục đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của anh hoặc của chị.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]